wrz 25, 2011
5806 Wyświetleń
0 0

Chcę być posłem z Bolesławca, ponieważ…

Napisany przez

Redakcja bobrzan zadała kilkanaście pytań bolesławieckim kandydatom na senatora. O posłach zapomniała (?). A może jest nas za dużo? Ja postanowiłem sam sobie zadać najważniejsze z tych pytań. I odpowiedzieć. Zapraszam do lektury i dyskusji.

1. Dlaczego nadaję się na posła?
Decyduje o tym suma moich życiowych doświadczeń. Zarówno filologiczne wykształcenie (wraz ze studiami podyplomowymi, m.in. z zakresu zarządzania), jak również doświadczenia zawodowe – praca w administracji rządowej (wojewódzkie instytucje edukacyjne) i samorządowej. Od dwunastu już lat pracuję w starostwie. Jestem praktykiem, który procesu legislacyjnego i finansów publicznych nauczył się w trakcie realizacji konkretnych zadań. Z sukcesem. Współtworzyłem ponad 200 uchwał zarządu i rady powiatu, konstruowałem budżety. Umiem pracować w zespole, potrafię rozmawiać i przekonywać do swoich argumentów. Jestem gotów, aby aktywnie uczestniczyć w pracach komisji sejmowych. Nie muszę się uczyć „bycia posłem”. Sala sejmowa i mikrofon mnie nie przestraszą.

2. Dlaczego mam szansę wygrać w tych wyborach?
Szanse są duże, a wynikają one z prostego rachunku. Platforma Obywatelska, z list której startuję, zdobyła w naszym okręgu wyborczym – 4 lata temu – sześć mandatów. Przeprowadzone badania i analizy wskazują, że mam realne szanse ubiegać się już o 4 – 5 mandat. Wszystko więc w rękach wyborców. Jestem przekonany, że wreszcie po 20 latach ziemia bolesławiecka może mieć posła. Musimy tylko w to uwierzyć! Posła, który będzie skutecznie zabiegał o dobrze rozumiane interesy naszego regionu: gmin i powiatów leżących pomiędzy Nysą Łużycką, Kwisą a Bobrem. Region ten łączy wspólnota celów. Chcę być posłem małych miast i wsi. Tych, o których na co dzień posłowie z Legnicy. Lubina czy Jeleniej Góry nie zawsze pamiętają. Bo mają swoich wyborców. Przecież… „bliższa koszula ciału”.

3. Gdybym wygrał, co to zmieni w moim życiu zawodowym? Z czego będę musiał zrezygnować?
Prawdę mówiąc, zmieni się wszystko. Nie mogę być posłem, będąc jednocześnie członkiem zarządu powiatu i radnym. Będę musiał zrzec się mandatu i funkcji. Ale jestem pewien, że w sejmie przysłużę się mieszkańcom naszego regionu. I ich nie zawiodę. Dzięki samorządowemu doświadczeniu. Dziś współtworzę prawo, realizuję projekty dla jednego powiatu – bolesławieckiego. Jeśli zostanę posłem, będę z równym zaangażowaniem pracował nad systemowymi rozwiązaniami dla całego kraju. A szczególnie pamiętał o 12 powiatach dwóch dawnych województw: jeleniogórskiego i legnickiego.

4. Co chcę zrobić jako poseł, jeśli wygram?
Działać z całych sił, wykorzystując umiejętności i doświadczenie, w dwu obszarach.
Po pierwsze; przyczynić się do racjonalizowania przepisów, które utrudniają nam życie na co dzień. Przede wszystkim z zakresu edukacji, współpracy z UE i polityki regionalnej oraz stosunku „państwo – samorząd” („mniej państwa w państwie”). Bo na tym się znam najlepiej.
Po drugie; zajmować się wszystkimi istotnymi dla nas sprawami, z którymi nie mogą poradzić sobie wójtowie, burmistrzowie czy starostowie (bo leżą poza kompetencjami samorządów), a w pozytywnym ukończeniu których poseł może pomóc. Jest ich wiele. „Otwarcie” naszego subregionu na świat: to – m.in. – konieczność dalszej modernizacji magistrali kolejowej E30 (uwaga: również przywrócenie Bolesławcowi i innym miastom „związanym” z tą linią bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą) oraz zabieganie o inwestycje drogowe na drogach krajowych, np. nr 94 (most na Bobrze!) i nr 30 oraz wojewódzkich (np. 296, 297, 364). Rozwój naszego subregionu to także zabieganie o pozyskanie inwestorów (np. powrót zaangażowania KGHM). To wreszcie partnerskie i systemowe (czyli wielu samorządów) działania na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego, który jest naturalnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Musimy wypromować „północno-zachodnią” część Dolnego Śląska, w tym Bory Dolnośląskie, która w niczym nie ustępuje atrakcyjnością Sudetom).
Po trzecie, będę zabiegał o mądre „inwestowanie w człowieka”, przede wszystkim w młodych ludzi. Rozsądna inwestycja w „kapitał ludzki” jest równie ważna jak inwestycje infrastrukturalne. Mam pomysły na dofinansowanie przedszkoli (w ramach pieniędzy już przeznaczanych na edukację!!!) oraz poprawienie efektywności nauki języków obcych czy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Jest kilka ustaw i rozporządzeń, za które wziąłbym się z ochotą. I drżyjcie nieżyciowe przepisy!!!

5. Czy poseł jest potrzebny ziemi bolesławieckiej?
Tak, bardzo. Nie mamy go już 20 lat! I jeśli ktoś mówi, że obecnie „poseł mało może”, to ja mu odpowiadam: po pierwsze, jesteś hipokrytą; po drugie – poseł posłowi nierówny. Ja będę posłem z wieloletnim doświadczeniem samorządowym. Nie ma lepszej „szkoły”, lepszego przygotowania do „bycia posłem” niż codzienna praca na rzecz mieszkańców. Poza tym – mówię o tym codziennie na ulicach miejscowości naszego powiatu, które przemierzam – ważne jest też to, że z mojej poselskie pracy moi pracodawcy (czyli mieszkańcy) będą mnie mogli rozliczać każdego dnia. W biurze poselskim, na ulicy czy w sklepie. Bo ja jestem… stąd! Od nas.

6. Co mówię wyborcom, aby na mnie zagłosowali?
Tłumaczę, dlaczego mam większe szanse niż pozostali kandydaci z Bolesławca (pisałem już o tym). Przypominam efekty moich dotychczasowych działań (wielu je pamięta: i z czasów „szkolnych”, i samorządowych). Podkreślam, że poradzę sobie jako poseł, bo już wiele lat zajmuję się stanowieniem prawa. Dodaję też, że jako (przyszłemu) posłowi (przyszłej) koalicji rządzącej będzie mi łatwiej przekonywać do moich propozycji… sejmową większość. A tylko to pozwala skutecznie działać. Pisanie płomiennych interpelacji z pozycji sfrustrowanego posła opozycyjnego mnie nie pociąga.

7. Jak brzmi pięć najważniejszych punktów mojego programu wyborczego?
Scharakteryzowałem je krótko w odpowiedzi na pytanie nr 4. W skrócie:
1. Wspieranie inwestycji komunikacyjnych (pozostających poza zasięgiem władz samorządowych).
2. Inicjowanie subregionalnych (partnerskich) działań samorządowych na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego (Nysa Łużycka – Kwisa – Bóbr oraz Bory Dolnośląskie), aby turyści zostawiali jak najwięcej pieniędzy w kieszeniach lokalnych przedsiębiorców.
3. Tworzenie rozwiązań prawnych, które umożliwią inwestowanie w „kapitał ludzki”, przede wszystkich w edukację „przez całe życie” i wykorzystanie w tym celu doświadczeń organizacji pozarządowych.
4. Wprowadzenie pragmatycznych (wypróbowanych na poziomie powiatu i Dolnego Śląska) zmian dotyczących kształcenia zawodowego i jego związku z rynkiem pracy (pracą zawodową).
5. Ułatwienie samorządom, stowarzyszeniem i mieszkańcom (np. przedsiębiorcom) korzystania ze środków finansowych UE w latach 2014 – 2020 (mądry „podział” tych pieniędzy i uproszczenie barier biurokratycznych).

8. Dlaczego startuję akurat z tego komitetu?
Jestem członkiem partii politycznej – Platformy Obywatelskiej RP. I przewodniczącym jej struktur miejskich w Bolesławcu. A poza tym uważam, że program PO, nasza wizja rozwoju kraju, czyli jego konsekwentna modernizacja, „budowanie” to dosłowne i to rozumiane przenośnie (budowanie społeczeństwa obywatelskiego), są lepsze niż propozycje innych ugrupowań, które chciałyby Polską rządzić. Chcę rzeczywiście jutra bez obaw – dlatego odrzucam zarówno pomysły np. PiSu, jak i SLD.

9. Jeśli przegram…
Żaden z kandydatów do sejmu czy senatu nie przegra. Już sam start, czyli aktywne uczestnictwo w kampanii wyborczej i prowadzenie dyskusji o naszej przyszłości, jest dobre. Bo wzmacnia – tak wciąż jeszcze niedojrzałą – polską demokrację. Mogę tylko wygrać. Jeśli zostanę – pierwszym od tak wielu lat – posłem z Bolesławca.

 

Tagi artykułu:
· ·
http://dariuszkwasniewski.wordpress.com/

Świdniczanin z urodzenia, bolesławianin z wyboru. Polonista po technikum samochodowym. Samorządowiec, etatowy członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. Przewodniczący bolesławieckiej Platformy Obywatelskiej. Zakochany w górach i Borach Dolnośląskich miłośnik biegania, roweru, koszykówki i... synergii :)

Komentarze do Chcę być posłem z Bolesławca, ponieważ…

 • Pozwolę sobie wytknąć błędy w p. rozumowaniu oraz merytorycznie przedstawię ,że osoby takie jak pan nie nadają się do rządzenia .

  pkt 1. Z tego co p. napisał od dwunastu lat nie wytworzył p. żadnych właściwie dóbr . Utrzymuje się pan z moich podatków . Śmiem twierdzić ,że w całym swoim życiu nie wytworzył pan praktycznie ,żadnego dobra , pracując w budżetówce. Powoduje to to ,że nie ma pan wiedzy praktycznej na ten temat i ewentualne zmiany legislacyjne nic nie wniosą dla zwykłego przedsiębiorcy.

  pkt2. Ma pan szanse wygrać tylko dlatego , że media pokazują tylko cztery partie w TV. A z uwagi na to ,że ITI wspiera mocno Donalda Tuska(w zamian pani Walcowa wyremontowała stadion legii którego własnością jest ITI) powstała tz . nienawiść do PIS , co szalę zwycięstwa przesuwa na anty PIS czyli Was PO.

  pkt3 .pieniądz rządzi światem ! wiadomo ,że poseł więcej zarabia niż radny i to sporo- dochodzi do tego kwota na prowadzenie biura poselskiego ! dalej wracając do pkt1 chce się pan utrzymywać z pieniędzy podatnika!

  pkt4 Teraz przeczy pan sam sobie w pkt1 mówił pan ,że od 12 lat zajmuje się pan legislacją w starostwie a w pkt 4 chce pan je zmieniać bo są złe!? o co chodzi!? Hipokryzja czy sabotaż ? Przepisów UE pan nie zmieni więc nie wiem o co chodzi z ta racjonalizacją . od 4 lat PO ma większość teraz nawet prezydenta i nic nie racjonalizowali . I pan myśli ,że wpłynie pan na Donalda Tuska ze swoimi pomysłami na temat remontu jakiejś podrzędnej drogi 364!? Nie ta liga ! To co pan przedstawił w 4 to kiełbasa wyborcza nic więcej! Cały pkt 4 mówi o budżetówce jak pan będzie wydawał pieniądze . proszę powiedziec jak pan te pieniądze pozyska zwiększając podatek VAT , akcyzę , opłaty , dochodowy , homologacje ,pozwolenia ???

  pkt5 Nie panie Dariuszu poseł nam jest nie potrzebny, .Potrzebna nam jest wolność gospodarcza , poszanowanie własności prywatnej wiary w człowieka i w jego potencjał . Wy socjaliści traktujecie obywateli za idiotów i pod tym właśnie pretekstem tworzycie chore przepisy ograniczające naszą wolność . Ja wiem ,że został pan wychowany w poprzednim ustroju , zdobył pan wykształcenie w czasach nurtu marksistowskiego . Ale dziwię się , że nie ma w pana osobie wiary w człowieka , w jego samodzielność zaradność , cały czas usiłuje pan coś robić po przez państwo . Ja nie chce ,żeby ktoś mnie dotował , ja chcę ,żeby nikt mi nie zabierał .

  pkt7 pomijam

  pkt8 Chciałbym zaznaczyć ,że PO nie jest partią liberalną „prawicową ” tylko lewicową „socjalną” nawet w konstytucji jest zapisane podstawowe hasło socjalizmu „sprawiedliwość społeczna” . A jak wiemy większość posłów platformy tworzyło obecną konstytucję . Podczas okrągłego stołu zastanawiali się co by zmienić , aby było tak samo ! I dlatego mamy państwo socjaldemokratyczne . A nocna zmiana i liczenie głosów przez D.Tuska uwydatnia dzisiejszy stan kto rządzi w naszym kraju.

  pkt9 jeszcze niedojrzałą polska demokrację . To ludzie muszą dojrzeć nie demokracja . Demokracja zawsze upadała .Dlaczego ?! bo w demokracji rządzi większość A wiadomo ,że więcej jest głupich niż mądrych. U nas nie ma demokracji jest to ustrój państwowy „oligarchia” a gospodarczy socjalny. Każdy z tych ustrojów był „ułamkiem sekundy w istnieniu świata” A narobił najwięcej szkód :Hitler ,Stalin, Lenin , rewolucja francuska , komunizm ,nazizm . Wymienione osoby to socjaliści. Program UE to identyczny program partii NSDAP (oczywiście gospodarczy)

  dziękuję za uwagę

  Daniel 27/09/2011 12:03 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish