lip 11, 2012
1214 Wyświetleń
0 0

Promocja „Rocznika Bolesławieckiego 2011”

Napisany przez

Promocja IV edycji „Rocznika Bolesławieckiego”, wydawnictwa poświęconego historii i współczesności Ziemi Bolesławieckiej, odbędzie się 17 lipca 2012 r. o godzinie 16.00 w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza.

W „Roczniku Bolesławieckim 2011” zamieszczona jest ilustrowana kronika najważniejszych wydarzeń minionego roku oraz artykuły m. in.: o zasłużonym dla Bolesławca ceramiku prof. Tadeuszu Szafranie, bolesławieckim Muzeum, jednostkach rakietowych WP w Bolesławcu, telewizji lokalnej w Boleslawcu, trzech szkołach boleslawieckich, 40-leciu zdobycia mistrzostwa Europy w boksie przez Ryszarda Tomczyka i o tym jak żywa jest pamięć o Kresach Wschodnich i zesłańcach Sybiru.

Zaprezentowano sylwetki znanych twórców boleslawieckich: Stanisława Borowskiego, Bronisława Wolanina, Edwarda Szuttera i Czesława Matyjewicza oraz boleslawian odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach: Zdzisława Oszczędę (nanotechnologia), Jacka Pietraszkiewicza (oprogramowanie do nawigacji elektronicznej, Katarzynę Pranić (literacki debiut), Bartka Miarkę (muzyka), Przemysława Filipowicza (reżysera i dokumentalistę) i Michała Twerda (malarstwo).  Zamieszczone zostały wspomnienia Anny Banieckiej, Franciszka Sarzyńskiego, Bohdana Pielińskiego i Tomasza Niewodniczańskiego. Ponadto – biogramy kilku zasłużonych zmarłych bolesławian oraz recenzje publikacji książkowych o Ziemi Bolesławieckiej.

Publikacja finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Wydawcą jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Redakcja serdecznie zaprasza Mieszkańców na promocję Rocznika do bolesławieckiego Ratusza.

(E.M./M.M.)

Kategorie:
Małkowski · news
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS MIASTA. Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulsmiasta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish