wrz 9, 2013
2113 Wyświetleń
0 0

Napoleońskie święto w Bolesławcu

Napisany przez

Okrągła 200. rocznica kampanii 1813 r. świętowana była w Bolesławcu w dniach 6. i 7. września 2013 r. Obchody miały bardzo bogaty i zróżnicowany program. Obok uroczystego otwarcia wystawy historycznej „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.” w Muzeum Ceramiki, odbyła się konferencja naukowa i inscenizacja bitwy o bolesławiecki most na Bobrze.

6. września już o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa ,,200 lat epopei napoleońskiej”. Miłośnicy historii mieli rzadką sposobność wysłuchać kilkunastu prelekcji, dotyczących różnych aspektów okresu napoleońskiego, które wygłosili naukowcy z Polski, Rosji i Niemiec. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone symultanicznie. Konferencję prowadził prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Program konferencji przedstawiał się następująco:

– prof. Jerzy Maroń (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Napoleońska sztuka wojenna w oczach polskich badaczy wojskowych”
– dr Dariusz Przybytek (Biblioteka Uniwersytecka Wrocław) – „Kartografia epoki napoleońskiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”
Swietłana Wasiljewna Uspenskaja / Светлана Васильевна Успенская (Muzeum Artylerii Sankt Petersburg) – „Kutuzow i wojna wyzwoleńcza 1812 roku w ekspozycji muzeum Artylerii”
– dr Andrzej Nieuważny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Humanistyczna w Pułtusku) – „Wróg za plecami? Księstwo Warszawskie 1813”
Silke Findeisen (Haus Schlesien – Königswinter-Heisterbacherrott) – „Z Napoleonem i przeciw niemu: Śląsk w roku 1813” / “Mit, für und gegen Napoleon. Schlesien im Jahr 1813.”
– dr Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki Bolesławiec) – „Francuska Armia Bobru w przededniu klęski nad Kaczawą”
Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych Warszawa) – „»Wielką sprawą, w tym momencie, jest połączyć się i maszerować na nieprzyjaciela« – próba rozbicia Armii Śląskiej nad Bobrem w dniach 21-22 sierpnia 1813 r.”
Walentin Wadimowicz Taratorin / Валентин Вадимович Тараторин (Смоленский музей-заподеник) – „Umundurowanie i uzbrojenie żołnierza rosyjskiego w 1813 roku” / „Униформа и вооружение русского солдата в 1813 году”
Tomasz Klauza (Witaszyce) – „Marszałek Bernadotte – historia pewnej miłości”
Olivier Schmidt (Heidelberg) – „Podstawowe zasady taktyczne na przykładzie francuskiego Regulaminu dla piechoty z 1 sierpnia 1791” / „Grundprinzipien taktischer Bewegungen am Beispiel des französischen Exerzier-Reglements für die Infanterie vom 1. August 1791”
Krzysztof Widziński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Wpływ kampanii 1812 roku na rosyjską refleksję strategiczną w XIX wieku. Przyczynek zagadnienia.”
Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Oczami zwycięzców – napoleońska sztuka wojenna w pruskim piśmiennictwie wojskowym po 1815 roku”
Andrzej Ryba (FINNA – Gdańsk) – krótka prezentacja Serii Napoleońskiej Wydawnictwa FINNA

Dzień później, w sobotę, 7. września o godz. 16.00 nad brzegiem Bobru, przy wiadukcie, zagrzmiały armaty i rozpoczęła się inna atrakcja obchodów – rekonstrukcja bitwy o Bolesławiec pomiędzy wojskami francuskimi a oddziałami koalicji antynapoleońskiej, jaka miała miejsce w ostatnich dniach sierpnia 1813 roku. Militarny spektakl historyczny przy użyciu broni czarnoprochowej i armat wykonany został przy udziale grup rekonstrukcyjnych okresu napoleońskiego z różnych miast Polski. Przybyli strzelcy konni z Sobótki, grupa pruskiej Landwehry z Gdańska, a także rekonstruktorzy pochodzący z Polski i Niemiec odtwarzający żołnierzy francuskiej 22. półbrygady piechoty liniowej. Po zakończeniu pokazu odbyła się promocja publikacji „Opowieści napoleońskie Bolesławca”, autorstwa pracowników Muzeum Ceramiki Andrzeja Olejniczaka i Tadeusza Orawca, która w przystępny sposób przedstawia najważniejsze dla miasta i najbliższych okolic epizody i wydarzenia z epoki napoleońskiej.
Od piątkowego wieczoru wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć również cykl scenek historycznych z czasów napoleońskich, które odgrywane były przez grupy rekonstrukcyjne przed bolesławieckim ratuszem. Ponowne przedstawienie odgrywano w sobotnie południe. Ponadto zarówno przed, jak i po bitwie wszyscy chętni mogli zwiedzić obozowisko wojskowe nad Bobrem i przekonać się naocznie, jak wyglądało ówczesne żołnierskie życie. Była to także niepowtarzalna okazja do bliskiego zapoznania się z elementami wyposażenia i uzbrojenia żołnierskiego.

We wszystkich wydarzeniach brali udział goście reprezentujący instytucje i muzea współpracujące i biorące udział w organizacji obchodów. Wśród zaproszonych znaleźli się: Władimir Tkaczew – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Józef Dymalski Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Bartłomiej Ostrowski – Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Muzeum Artylerii w Sankt Petersburgu, Historyczno-Artystycznego Muzeum Obwodu Kalingradzkiego, Muzeum w Smoleńsku, Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Haus Schlesien w Königswinter – Heisterbacherrott oraz rekonstruktorzy z Polski i Niemiec.

W piątek, 6. września o godz. 17.00 w budynku Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy „1813 – 2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku 1813 r.”. Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum Ceramiki w oparciu o zbiory własne oraz szereg cennych i interesujących obiektów, wypożyczonych z innych muzeów z Polski, Rosji i Niemiec oraz z licznych kolekcji prywatnych. Obok elementów uzbrojenia i umundurowania wojsk tamtego okresu zaprezentowane zostały dzieła sztuki – obrazy, grafiki a także figurki, upamiętniające najważniejsze osobistości i wydarzenia z tamtego czasu. Ponadto eksponowane są oryginalne dokumenty, numizmaty i przedmioty kultury materialnej.

Do najcenniejszych eksponatów należą: monumentalny obraz „Biwak nad Berezyną” pędzla Wojciecha Kossaka, wypożyczony z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz ręcznie haftowana teka – aktówka cesarza Napoleona ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ciekawy jest również zbiór przedmiotów upamiętniających 100. lecie kampanii 1813 r. ze zbiorów Schlesisches Museum zu Görlitz. Zainteresowanie zwiedzających zwróci zapewne duża makieta z fragmentem bitwy przedstawiającym atak kawalerii napoleońskiej pod Waterloo z Muzeum Napoleońskiego w Witaszycach. Podczas wernisażu obecni byli goście reprezentujący instytucje i muzea współpracujące i biorące udział w organizacji obchodów.
Wystawa prezentowana będzie do połowy października.

Zdjęcia z wystawy można obejrzeć TUTAJ.

Poniżej fotografie z konferencji oraz bitwy

[fbphotos id=391931170932660]

Informacja: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Zdjęcia: Grzegorz Matoryn

Imprezy upamiętniające rocznicę kampanii napoleońskiej realizowane były w ramach dwóch projektów, realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec i niemieckiego partnera – Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Leutersdorf. Oba przedsięwzięcia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Kategorie:
news
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish