Cze 2, 2014
1336 Wyświetleń
0 0

Rekrutacja na zajęcia w MDK – rok szkolny 2014/2015

Napisany przez

Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu zaprasza do zapisywania dzieci na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym.

Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu zaprasza do zapisywania dzieci na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym.

Zasady rekrutacji na zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu, w roku szkolnym 2014/2015:

1. Uczestnikami zajęć w MDK mogą być dzieci i młodzież w wieku od 4 lat do 19 lat. Po uzyskaniu zgody dyrektora MDK uczestnikiem zajęć może być osoba dorosła.

2. Uczestnik może brać udział w więcej niż jednej formie zajęć stałych.

3. Rekrutacja prowadzona jest od 1 czerwca do 15 sierpnia 2014.

4. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, do każdej grupy osobno, przez rodzica/opiekuna prawnego lub kandydata pełnoletniego (zał. nr 1).

5. Rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni kandydaci pobierają karty zgłoszeń uczestnika od instruktora, z sekretariatu lub ze strony internetowej placówki.

6. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie MDK.

7. Karty zgłoszenia rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora placówki, który zatwierdza karty.

8. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w danej grupie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kryteria, o których mowa w pkt. 9 mają jednakową wartość.

10. Kryteria określone w pkt. 9 mogą być potwierdzone oświadczeniami podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego dołączonymi jako załączniki do karty zgłoszeniowej.

11. Kandydaci spoza powiatu bolesławieckiego mogą być przyjęci w wypadku wolnych miejsc w danej grupie zajęciowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem przepisów zawartych w pkt. 2 – 9.

12. W wypadku wolnych miejsc w grupie zajęciowej istnieje możliwość przyjęcia nowego uczestnika do stałej formy zajęć w ciągu roku szkolnego za zgodą nauczyciela z uwzględnieniem pkt. 1 -7.

13. Informacje o przyjęciu do danej grupy uczestnik bądź jego rodzice uzyskują w sekretariacie od 25 sierpnia 2014. Od 25 sierpnia prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.

14. W przypadku rezygnacji osoby która została uczestnikiem zajęć, w jej miejsce zostaje przyjęta kolejna osoba zgodnie z kolejnością złożenia kart zgłoszeń i po ocenie spełniania kryteriów o których mowa w pkt. 9.

 

Ofertę MDK oraz kartę zgłoszeń można pobrać TUTAJ

Kategorie:
polecamy
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

pl_PLPolish
Przeczytaj poprzedni wpis:
50. Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski

Przez cztery tygodnie czerwca w Bolesławcu będziemy gościć 15 ceramików – rzeźbiarzy z Ukrainy, Włoch, […]

Zamknij