lip 10, 2017
1909 Wyświetleń
2 2

Rocznik Bolesławiecki 2016

Napisany przez

7 lipca 2017 r. w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyła się promocja „Rocznika Bolesławieckiego 2016”. To już 9 wydanie publikacji poświęconej historii i współczesności naszego miasta. Edycja za rok 2016 liczy sobie ponad 230 stron i jest wyjątkowo zróżnicowana tematycznie. 

W dziale Badania nad historią Bolesławca ukazały się trzy artykuły: „40. Pułk Piechoty w Bolesławcu” (cz. I) „Stary Cmentarz Ewangelicki w Bolesławcu” oraz „Znaleziska z ratuszowej wieży w Bolesławcu”.

W drugim dziale Artykuły i materiały o tematyce lokalnej znalazły się dwa teksty poświęcone okresowi wojen napoleońskich oraz reminiscencji wydarzeń tego czasu we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta: „Bolesławiec w Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich”, „Zabytki i ślady kampanii napoleońskiej na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego”. Dwa artykuły poświęcono także postaci pierwszego burmistrza Bolesławca – Bolesława Kubika: „Śmierć Bolesława Kubika w świetle źródeł archiwalnych”, „Wspomnienia rodzinne o Bolesławie Kubiku”. Szereg tekstów dotyczy ważnych dla lokalnych środowisk jubileuszy, obchodzonych w 2016 r.: „Jubileusz 70-lecia Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”, „70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu”, „Jubileusz Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu”, „40 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemi Bolesławieckiej”, „Miejski Klub Sportowy Bolesłavia. Nieustająco młoda 50-latka”.  W tym dziale ukazały się także artykuły pt. „Jan Stolarczyk – od górnictwa do wielkiej poezji”, „Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu 2016” oraz „Czasopisma lokalne wydawane w Bolesławcu i regionie w latach 1945–2000”.

Obszerną część Rocznika Bolesławieckiego 2016 stanowi dział Komunikaty, poświęcony ważnym wydarzeniom, które miały miejsce w minionym roku. Znalazły się tam następujące teksty: „Konferencja naukowa „Bolesławianie, nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”, „Honorowy Obywatel Miasta Bolesławiec – Krystyna Gay-Kutschenreiter”, „Honorowy Obywatel Miasta Bolesławiec – ks. Józef Gołębiowski”, „Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Bolesławcu”, „Tablica Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Bolesławcu”, „Jak doszło do partnerstwa miast Bolesławiec – Zbaraż”, „Olśnienia indyjskie pewnej bolesławianki”, „Olga Tokarczuk w Bolesławcu”, „O szukaniu prawdy, o Czechach, o reportażu – rozmowa z Mariuszem Szczygłem”, „Bolesławiecka Szkoła Filmowa”, „Cukiernia Brzozowskich w Bolesławcu”. Dział kończy „Komunikat o posiedzeniu Kapituły X edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec”.

W dziale Twórczość współczesnych bolesławian znalazł się tekst poświęcony działalności bolesławieckich plastyków-amatorów w latach 1970–2016. Tomasz Niewodniczański podzielił się wspomnieniami o projektantce ceramiki, Izabeli Zdrzałkównie (1921–2010), który zamieszczono w dziale Wspomnienia bolesławian, w dziale Pasje bolesławian przedstawiono z kolei zainteresowania: Anny Kowalskiej, Zbigniewa Kaźmierskiego oraz Zbigniewa Junkiewicza.

Dział In memoriam rozpoczyna przedstawienie sylwetki Leona Piątkowskiego, ponadto zaprezentowano tu biogramy zmarłych w minionym roku ważnych dla naszego miasta osób: Anny Banieckiej, Zdzisława Czyżowicza, Wiesława Słobodziana i Piotra Żądło. Przedostatni dział stanowi Kronika bolesławiecka, obszerne zestawienie minionych wydarzeń w układzie chronologicznym, obejmujące rok kalendarzowy 2016.

Rocznik Bolesławiecki kończą Recenzje i omówienia wydawnictw napisanych przez bolesławian lub wydanych przez tutejsze instytucje, wśród których są publikacje naukowe i popularno-naukowe: „Z Bośni do Polski”, „Przed wielką miedzią”, „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”, „Wydzierając puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii”, katalogi wystaw: „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Z zachwytu nad światem. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego”, „Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy po II wojnie światowej”, wydawnictwa okolicznościowe: „70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946–2016” „Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek” powieści: „Czarci krąg”, „Maski zła” oraz książki dla dzieci: „Przygody krasnala Kichusia” i  „Kuferek bajeczek”.

„Rocznik Bolesławiecki” wydawany jest od 2008 r. pod redakcją Edmunda Malińskiego, Anny Bober-Tubaj i Grzegorza Matoryna. Recenzentem wydawniczym jest prof. dr hab. Grzegorz Strauchold. W prace nad tegoroczną edycją, jako autorzy tekstów, recenzji i opracowań  zaangażowali się: Adam Baniecki, Barbara Bednarowicz, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Ewa Browarczyk, Zygmunt Brusiło, Monika Czarnota, Maria Czyżowicz, Agnieszka Gergont, Barbara Glinkowska, Krzysztof Hewak, Grzegorz Hryciuk, Eugeniusz Jabłoński, Iwona Jaślan, Lesław Kasprzycki, Zbigniew Kaźmierski, Franciszek Kozdra, Halina Majewska, Edmund Maliński, Danuta Maślicka, Tomasz Niewodniczański, Joanna Nowosielska-Sobel, Mariusz Olczak, Andrzej Olejniczak, Ewa Ołenicz-Bernacka, Tadeusz Orawiec, Józef Pokładek, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, Alina Rataj, Dariusz Rataj, Stanisław Ratajski, Barbara Smoleńska, Maria Sobolska, Grzegorz Strauchold, Michał Szwed, Magdalena Zientara, Kamila Ziółkowska i Jan Żuralski. Projekt graficzny wykonał Grzegorz Matoryn.

„Rocznik Bolesławiecki 2016” można kupić w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (Dział Historii Miasta, ul. Kutuzowa 14 oraz Dział Ceramiki, ul. Mickiewicza 13) przez pierwsze dwa tygodnie w cenie promocyjnej 30 zł.

Kategorie:
news
  http://www.muzeum.boleslawiec.pl

  Muzeum Miejskie w Bolesławcu założono w 1908 roku. Od 1967 roku funkcjonuje ono jako Muzeum Ceramiki. W 1991 roku Muzeum otrzymało budynek po administrowanym przez Rosjan Muzeum Kutuzowa. W 1995 roku w budynku tym został otwarty Dział Historii Miasta.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

  Bobrzanie.pl
  pl_PLPolish