paź 18, 2017
2573 Wyświetleń
13 0

Czas na Impuls, nowy Impuls

Napisany przez
Drodzy Państwo, Szanowni Wyborcy,

informujemy, że z dniem publikacji niniejszego oświadczenia rezygnujemy z członkostwa w klubach radnych Ziemi Bolesławieckiej Rady Miasta Bolesławiec oraz Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Nasza decyzja podyktowana jest, odczuwaną nie tylko przez nas, potrzebą dokonania szeroko rozumianej zmiany w naszym samorządzie. Chcemy wspierać ludzi i środowiska dotychczas niesłyszane lub których słyszeć nie chciano tylko dlatego, że nie wywodzą się z zamkniętego przez dekady układu władzy. Chcemy otwierać się również na młodych dając IMPULS do dalszego rozwoju miasta i powiatu dla kolejnych pokoleń, przedstawiając konkretne propozycje dla mieszkańców.

Owa obywatelska inicjatywa, jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych zmianą i jako IMPULS MIASTA pomoże nam przygotować się do wyborów samorządowych w 2018. IMPULS MIASTA, to akcja, która ma na celu skupiać ludzi posiadających wystarczająco dużo energii i pomysłów, by zaoferować naszemu miastu i powiatowi nową wizję rozwoju. Chcemy działać i pracować dla Bolesławca, chcemy być IMPULSEM dla naszej małej ojczyzny. Zaproponujemy rozwiązania, które oddadzą Bolesławiec bolesławianom rozbijającym się o zamknięty układ władzy, która izoluje ich od procesu zarządzania miastem i jego jednostkami organizacyjnymi.

IMPULS to energia, a tej jest w ostatnich latach zdecydowanie za mało w lokalnym samorządzie. Jeśli masz podobne odczucia, przyłącz się do nas! lub już teraz porzuć układ, w którym tkwisz, a na który nie musisz być skazany. Wspólnie możemy więcej, a ostatnie wybory pokazały, że zmiana jest możliwa. Zapraszamy na stronę www.impulsmiasta.pl, która będzie sukcesywnie rozbudowywana m.in. o informacje dotyczące naszych akcji, propozycji programowych i ludzi skupionych wokół tej idei. IMPULS MIASTA jest też na Facebooku, Twitterze i Instagramie – zachęcamy do polubienia.

Ps. Nasza decyzja nie ma i nie będzie miała absolutnie żadnego negatywnego wpływu na realizację ślubowania jakie złożyliśmy mieszkańcom miasta i powiatu, a wręcz czujemy, że nowa rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy jako radni niezależni, pozwoli nam ten mandat wykonywać jeszcze bardziej efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami naszych wyborców. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, kolegom radnym z klubów ZB za dotychczasową współpracę oraz życzymy wielu pozytywnych i skutecznych decyzji dla dobra mieszkańców miasta i powiatu.

Z wyrazami szacunku,

Tagi artykułu:
· ·
Kategorie:
Małkowski
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS MIASTA. Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulsmiasta.pl

Komentarze do Czas na Impuls, nowy Impuls

  • A może by tak w końcu, zakończyć temat zbiornika na Jeleniogórskiej? Dlaczego tablice informujące o inwestycji są zamalowane w miejscu kwot dotacji? Oczywiście dysponuję zdjęciami przed ich zamalowaniem. Dlaczego nikt nie sprawdził czy dofinansowanie zostało przyznane czy w związku ze zmianą istotnych warunków zamówienia nie zostało przyznane? Jakoś tak cicho, a podatnicy mają chyba prawo wiedzieć jak przygotowywane są inwestycje w mieście?

    u-boot 18/10/2017 13:00 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish