gru 19, 2018
2302 Wyświetleń
5 0

Młodzi bolesławianie potrzebują żłobka

Napisany przez

Klub radnych IMPULS MIASTA złożył 19 grudnia br. wniosek do Prezydenta Bolesławca o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta na 2019 r. głośno zapowiadanej budowy / adaptacji budynku na potrzeby żłobka miejskiego. Po uzyskaniu odpowiedzi poinformujemy o decyzji Prezydenta Miasta w tej sprawie. Poniżej pismo wraz z uzasadnieniem.

Klub Radnych Rady Miasta Bolesławiec

IMPULS MIASTA

      Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman

 

WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

W imieniu mieszkańców Bolesławca, szczególnie młodych małżeństw, rodziców oraz samotnych mam, zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu miasta na 2019 r. inwestycji „budowa/adaptacja budynku na żłobek miejski”.

O tym jak bardzo potrzebna jest ta inwestycja świadczy fakt częstego podnoszenia tego tematu wśród bolesławian, którzy chcą być aktywni zawodowo, a których niestety nie stać na zatrudnienie niani. Potwierdzeniem tego niech będzie dotychczasowy wynik prowadzonej przez nas, od kilku dni, imiennej sondy na portalu społecznościowym, w której na 234 osoby, aż 216 jest za budową / urządzeniem nowego żłobka (92%). Co ważne, w sondzie udział wzięli głównie ludzie młodzi – rodzice lub przyszli rodzice.  Pragniemy zauważyć, że bolesławianie z wielką nadzieją i radością odebrali Pana deklarację złożoną w trakcie kampanii wyborczej, w której zamiast planowanej adaptacji budynku po b. Bibliotece na archiwum miejskie postanowił Pan jednak przeznaczyć go na urządzenie w nim tak potrzebnego żłobka.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wnioski do budżetu miasta na kolejny rok, zgodnie z prawem lokalnym, radni mogą składać do 10 października roku poprzedzającego, ale trzeba zauważyć, że wybory samorządowe odbyły się po tej dacie, tj. 21 października. Dlatego wierzymy, że Pan Prezydent, w drodze autopoprawki uwzględni ten, złożony w imieniu bolesławian wniosek. Wierzymy, że rozumie Pan potrzeby mieszkańców naszego miasta, a fakt braku tej priorytetowej inwestycji w projekcie budżetu na 2019 jest niezamierzony.

                                                                  Z góry dziękujemy za uwzględnienie naszego wniosku

Klub Radnych Impuls Miasta:
radny Maciej Małkowski – Przewodniczący Klubu
radna Iwona Bojko
radny Dominik Chodyra
radny Łukasz Molak

 

Kategorie:
Małkowski
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS MIASTA. Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulsmiasta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish