gru 13, 2021
686 Wyświetleń
0 0

II Wyścigi rowerowe po Borach Dolnośląskich

Napisany przez

Za nami niezwykła sportowa niedziela 28 listopada br.  kiedy to odbyły się fantastyczne zawody rowerowe po Borach Dolnośląskich w kategoriach GRAVEL i MTB.

Na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec przeprowadzone zostały wyścigi Kryterium Leśnego na dystansie MINI 3 i oraz MEGA 5, natomiast trasa Ultramarotonu Leśnego przebiegała na terenach Nadleśnictw: Bolesławiec, Chocianów oraz Przemków. W zawodach uczestniczyło ponad 120 zawodników. Pogoda dopisała, było dużo emocji i walki, ale także rekreacji

Nagrody oraz dyplomy za udział w zawodach wręczał Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

“Gravelowa Jesień. Bory Dolnośląskie 2021” organizowane przez Powiat Bolesławiecki w ramach projektu “Wyścigi na pograniczu Polska – Czechy – poznajemy się przez sport” odbyły się dzięki projektowi współfinansowanemu jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Projekt „Wyścigi na pograniczu Polska – Czechy – poznajemy się przez sport” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Projekt „Závody v pohraničí Polsko – Česko – poznáváme se prostřednictvím sportu“ je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Mikroprojektového fondu Euroregionu Nysa.Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish