lip 1, 2024
350 Wyświetleń
1 0

Przedstawiciele Muzeum Ceramiki na Sorbonie

Napisany przez

Bolesławieccy muzealnicy wzięli udział w międzynarodowym sympozjum na temat popularyzacji wydarzeń i dorobku kulturowego epoki napoleońskiej w Europie, zorganizowanej przez Europejską Federację Miast Napoleońskich (FECN). Przed znamienitym audytorium zaprezentowali walory turystyczne naszego miasta oraz zbiory i działalność Muzeum Ceramiki.

W sympozjum „Muzea i pola bitewne”, które odbyło się 20.06.2024 r., wzięli udział przedstawiciele wielu znakomitych europejskich muzeów, m. in. paryskiego Luwru, Muzeum Armii w paryskim Pałacu Inwalidów (miejscu pochówku Napoleona Bonaparte), rezydencji królów francuskich w Fontainebleau, Muzeum Porcelany w Sȅvres, Galerii Narodowej Prado w Madrycie, Palazzo Reale w Mediolanie, czy Muzeum Wellingtona na polu bitwy pod Waterloo.

Budynek główny paryskiego Uniwersytetu Sorbona

Plakat sesji „Muzea i pola bitewne”

Wydarzenie, które otworzyli Prezydent FECN Vincent Chauvet oraz Dyrektor Biura FECN Eleonora Berti, miało formę serii półtoragodzinnych moderowanych sesji dyskusyjnych. W ich trakcie zaproszeni uczestnicy analizowali różne zagadnienia dotyczące upowszechniania historii okresu napoleońskiego i prezentowali swoje doświadczenia w tej materii. Omawiano tematy związane m.in. ze zmianą spojrzenia na epokę napoleońską z kontekstu narodowego na europejski, czy współpracą muzeów z innymi instytucjami kultury oraz miejscami bitew w zakresie popularyzacji historii.

Wystąpienie Vincenta Chauvet, Prezydenta Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich (FECN)

Przedstawiciele Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – Tadeusz Orawiec i Katarzyna Zarówny – byli prelegentami w sesji na temat upowszechniania historii poza murami muzeów oraz angażowania społeczności lokalnej i turystów w działania na tym polu. Wspólnie z nimi analizą tych zagadnień zajmowały się Elisabetta Carovani, dyrektor Muzeum Figur Historycznych w Calenzano pod Florencją (Włochy) oraz Ana Umbelino, reprezentująca trasę historyczną linii Torresa (Hiszpania) i pełniąca funkcję wiceprezesa wykonawczego Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Rolę moderatora pełniła prof. Patrizia Battilani z Uniwersytetu w Bolonii.

Sesja „Rozważania nad przekazem dotyczącym historii napoleońskiej w muzeach: w kierunku historii europejskiej?”; od lewej: Carlos González Navarro (Galeria Narodowa Prado w Madrycie, Hiszpania), Giovanna d’Amia, (Centrum Dokumentacji Rezydencji Królewskich Lombardii, Włochy), dr Sandro Debono (Uniwersytet Maltański; moderator), Terah Walkup (Box Museum w Plymouth, Wielka Brytania), Christophe Beyeler (Rezydecja Królewska w Fontainebleau, Francja).

 

Sesja „Zaangażowanie społeczeństwa i komunikacja poza muzeum”; od lewej: Katarzyna Zarówny i Tadeusz Orawiec (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Polska), prof. Patrizia Battilani (Uniwersytet Boloński, Włochy; moderator), Ana Umbelino (trasa historyczna linii Torresa, Hiszpania), Elisabetta Carovani (Muzeum Figur Historycznych w Calenzano, Włochy)

Uczestnicy sesji prezentowali potencjał turystyczny i działalność swoich miast i instytucji oraz opowiadali o swoich doświadczeniach w zakresie aktywnej popularyzacji historii poza przestrzenią muzeów i o perspektywach współpracy w tym zakresie z innymi ośrodkami w Europie. Wystąpienie przedstawicieli z Bolesławca spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem, gdyż zwrócili oni uwagę odbiorców na wyjątkowo dużą liczbę międzynarodowych projektów mających na celu promowanie lokalnej historii i dorobku kulturowego, które zostały zrealizowane przez nasze miasto. Ponadto okazało się, że w tak znamienitym gronie Bolesławiec był jedynym ośrodkiem, leżącym na więcej niż jednym europejskim szlaku kultury (poza „Destination Napoleon” Bolesławiec należy także do Europejskiego Szlaku Ceramiki). To dawało naszym delegatom możliwość szerszego naświetlenia współpracy międzynarodowej naszego miasta w różnych obszarach tematycznych. Wystąpienie naszych przedstawicieli wprowadziło uczestników do sesji podsumowującej, podczas której swoimi doświadczeniami w zakresie rozwijania idei europejskich szlaków kultury podzielili się przedstawiciele ITER VITIS (Europejskiego Szlaku Wina) i AEPJ (Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego).

Sympozjum w Paryżu jest pierwszym z planowanego cyklu konferencji, które mają być realizowane w różnych ośrodkach FECN. Można więc zakładać, że w przyszłości będzie więcej okazji, by promować Miasto Bolesławiec oraz Muzeum Ceramiki na forum międzynarodowym.

Slajd tytułowy prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Slajd prezentacji Bolesławca

Kategorie:
kultura
  http://www.muzeum.boleslawiec.pl

  Muzeum Miejskie w Bolesławcu założono w 1908 roku. Od 1967 roku funkcjonuje ono jako Muzeum Ceramiki. W 1991 roku Muzeum otrzymało budynek po administrowanym przez Rosjan Muzeum Kutuzowa. W 1995 roku w budynku tym został otwarty Dział Historii Miasta.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

  Bobrzanie.pl
  pl_PLPolish