Lut 29, 2012
1369 Wyświetleń
0 0

Wszystkie dzieci nasze są?

Napisany przez

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Bolesławiec (29.02.2012) w imieniu bolesławieckich klubów sportowych radny Stanisław Wiącek złożył interpelację następującej treści:

„W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2012 roku w zadaniu nr 1:

Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin„ określono kryteria, które muszą spełnić podmioty by móc starać się o dofinansowanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Sportu z 2012 r. na prośbę Pani Naczelnik Sulskiej do wniosku dotyczącego zadania nr 1 dany klub miał dostarczyć:

– licencję klubową oraz harmonogram rozgrywek zespołowych lub indywidualnych w danej dyscyplinie sportowej i odpowiedniej kategorii wiekowej organizowanych przez związek sportowy za rok 2011 lub na 2012,

– przewidywaną liczbę startów jednego zawodnika w zawodach sportowych, w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej w ciągu roku kalendarzowego,

–  przewidywaną liczbę zawodników posiadających licencję wydaną przez związek sportowy, którzy regularnie uczestniczą w zawodach organizowanych i prowadzonych przez związek sportowy,  z uwzględnieniem charakteru rozgrywek (indywidualne, drużynowe) oraz kategorii wiekowej.

 Kryteria:

Czy wszystkie kluby, które złożyły wnioski spełniły ogłoszone w konkursie kryteria?

Czy podane kryteria podczas rozstrzygania konkursu były przestrzegane?

Czy brane były pod uwagę kryteria, które nie były podane do opinii publicznej?

 Dane we wnioskach:

Czy zostały sprawdzone dane  (licencje, kalendarz startów w 2011 lub 2012 r.) zawarte we wnioskach u instytucji sprawujących kontrolę na klubami (Polskie lub Wojewódzkie Związki Sportowe)?

Czy ilość licencji zawodniczych, harmonogram startów i ilość osobostartów, które w zadaniu nr 1  były jedynymi kryteriami zostały potwierdzone danymi osobowymi, czy została podana wyłącznie liczba nie potwierdzona żadnymi dokumentami?

 Inne:

Czy mimo, że kluby lub ich sekcje, które we wcześniejszych latach nie wywiązały się z umów z Urzędem Miasta w bieżącym roku otrzymały dofinansowanie?

 Ponadto proszę o udostępnienie kserokopii 14 wniosków 6 podmiotów, które ubiegały się o dofinasowanie w zadaniu nr 1 (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Star Bol”, MKS Bolesłavia, BKS Bobrzanie, Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS, TOP Bolesławiec, Klub Sortowy „ KOLONIA”).”

Z-ca Prezydenta Miasta Kornel Filipowicz podczas sesji RM poinformował radnego, że otrzyma on pisemną odpowiedź na w/w interpelację w terminie statutowym. Mam nadzieję, że uda się przedstawić jej treść również na łamach Bobrzan.

Kategorie:
news · sport
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, założyciel inicjatywy IMPULS MIASTA. Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulsmiasta.pl

Komentarze do Wszystkie dzieci nasze są?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  pl_PLPolish
  Przeczytaj poprzedni wpis:
  Ruszyły zapisy na warsztaty Bluesa nad Bobrem 2012

  W tym roku, jak zawsze podczas Festiwalu Blues nad Bobrem, muzycy będą mieli możliwość nauki i pracy pod okiem mistrzów...

  Zamknij