lut 29, 2012
1987 Wyświetleń
0 0

Wszystkie dzieci nasze są?

Napisany przez

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Bolesławiec (29.02.2012) w imieniu bolesławieckich klubów sportowych radny Stanisław Wiącek złożył interpelację następującej treści:

„W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2012 roku w zadaniu nr 1:

Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej, mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscyplin„ określono kryteria, które muszą spełnić podmioty by móc starać się o dofinansowanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Sportu z 2012 r. na prośbę Pani Naczelnik Sulskiej do wniosku dotyczącego zadania nr 1 dany klub miał dostarczyć:

– licencję klubową oraz harmonogram rozgrywek zespołowych lub indywidualnych w danej dyscyplinie sportowej i odpowiedniej kategorii wiekowej organizowanych przez związek sportowy za rok 2011 lub na 2012,

– przewidywaną liczbę startów jednego zawodnika w zawodach sportowych, w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej w ciągu roku kalendarzowego,

–  przewidywaną liczbę zawodników posiadających licencję wydaną przez związek sportowy, którzy regularnie uczestniczą w zawodach organizowanych i prowadzonych przez związek sportowy,  z uwzględnieniem charakteru rozgrywek (indywidualne, drużynowe) oraz kategorii wiekowej.

 Kryteria:

Czy wszystkie kluby, które złożyły wnioski spełniły ogłoszone w konkursie kryteria?

Czy podane kryteria podczas rozstrzygania konkursu były przestrzegane?

Czy brane były pod uwagę kryteria, które nie były podane do opinii publicznej?

 Dane we wnioskach:

Czy zostały sprawdzone dane  (licencje, kalendarz startów w 2011 lub 2012 r.) zawarte we wnioskach u instytucji sprawujących kontrolę na klubami (Polskie lub Wojewódzkie Związki Sportowe)?

Czy ilość licencji zawodniczych, harmonogram startów i ilość osobostartów, które w zadaniu nr 1  były jedynymi kryteriami zostały potwierdzone danymi osobowymi, czy została podana wyłącznie liczba nie potwierdzona żadnymi dokumentami?

 Inne:

Czy mimo, że kluby lub ich sekcje, które we wcześniejszych latach nie wywiązały się z umów z Urzędem Miasta w bieżącym roku otrzymały dofinansowanie?

 Ponadto proszę o udostępnienie kserokopii 14 wniosków 6 podmiotów, które ubiegały się o dofinasowanie w zadaniu nr 1 (Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Star Bol”, MKS Bolesłavia, BKS Bobrzanie, Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS, TOP Bolesławiec, Klub Sortowy „ KOLONIA”).”

Z-ca Prezydenta Miasta Kornel Filipowicz podczas sesji RM poinformował radnego, że otrzyma on pisemną odpowiedź na w/w interpelację w terminie statutowym. Mam nadzieję, że uda się przedstawić jej treść również na łamach Bobrzan.

Kategorie:
news · sport
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS MIASTA. Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulsmiasta.pl

Komentarze do Wszystkie dzieci nasze są?

 • Bruner, sytuacja, którą opisujesz dotyczy tego co się zadziało przed rozdysponowaniem środków finansowych. I masz rację, kryteria i zasady były jasne dla wszystkich. Naganne wg sportowców jest wybiórcze i niejasne stosowanie się „komisji” do wspólnie wypracownych kryteriów, w oparciu o które przyznano środki. Mam nadzieję, że głos w tej sprawie zabiorą na bobrach przedstawiciele klubów.

  Facebook Profile photo Maciej Małkowski 01/03/2012 13:18 Odpowiedz
 • Jestem członkiem i sekretarzem Rady Sportu, byłem na posiedzeniu, kiedy opiniowano te zasady i nie przypominam sobie – aby ktokolwiek zgłaszał jakiekolwiek zastrzeżenia. Natomiast, jeśli pieniądze zostały przyznane wbrew ustaleniom i zasadom – należy to wyjaśnić.

  Bruner 01/03/2012 12:30 Odpowiedz
 • W rozmowie z przedstawicielami klubów nie usłyszałem, że ktoś z nich jest przeciwko TOP-owi, bo przecież tam też trenuje młodzież i to bardzo dobrze. Ich żal skierowany jest do prezydenta miasta, który daje przyzwolenie na taką sytuację.

  Facebook Profile photo Maciej Małkowski 01/03/2012 11:23 Odpowiedz
 • Skan z Gazety Wrocławskiej zamieszony na stronie klubu Boleslavia:

  Bernard 01/03/2012 10:59 Odpowiedz
 • Oczywiście, że opublikujemy odpowiedź : )

  Bernard 29/02/2012 14:23 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish