mar 14, 2012
5576 Wyświetleń
0 1

Ile będzie kosztował pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu?

Napisany przez

ZARZĄDZENIE NR 103/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2012 roku
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 1 i ust.4 w związku z art. 6 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu, w 2012 roku, w wysokości 2 694,74 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt cztery setne złotego).
§ 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

 

Według informacji portalu bobrzanie.pl wysokość miesięcznej stawki ustalonej zarządzeniem prezydenta Piotra Romana nie ma nic wspólnego z zatrudnieniem w placówce rodzin kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Romana.

Kategorie:
news · Protocool
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Ile będzie kosztował pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu?

 • No oczywiście że muszą dopłacać bo wg całej tej ustawy aby miasto nie dopłaciło grosza emerytura musiałby być w wysokości około 4000zł .
  Pytanie brzmi ;
  1. Kto przy zdrowych zmysłach otrzymawszy taką emeryturę będzie chciał przebywać w DPS ?
  2.Dlaczego koszt jest taki wysoki utrzymania jednej osoby (co jest wliczone w cenę )?
  3. Czy wysoki koszt nie wynika ze zbyt wysokiego kosztu remontu DPS jaki dokonali wspaniali urzędnicy?
  4. Ile urzędasów pracuje przy całej tej operacji ?
  5. Czy zwiększenie opłaty za pobyt nie jest przypadkiem przelaniem pieniędzy na MOPS w celu zwiększenia albo etatów albo i tak już wysokiej pensji dla urzędasów ?

  Daniel 16/03/2012 08:46 Odpowiedz
 • W jednym z materiałów w Azart-Sacie prezydent wspominał, że już teraz miasto dopłaca do kilkunastu pensjonariuszy takich domów.Tak czy siak najważniejsze wydają się kryteria przyjmowania do DPS i ich stosowanie w praktyce.

  jegomosc 15/03/2012 22:32 Odpowiedz
 • A mianowicie .W dobie kryzysu i walącego się budżetu miasta Bolesławiec co nastąpi . Komisja rekrutacyjna w priorytecie będzie przyjmowała osoby które będą miały największą emeryturę .Chodzi o to żeby jak najmniej dopłacać z budżetu ( w którym i tak ledwo starcza na betonowe inwestycje o dwukrotnie większym koszcie niż zazwyczaj ). A więc już uprzywilejowani są bogatsi . Oby nie przytrafiła się sytuacja dwóch emerytów o tej samej chorobie lecz o różnych dochodach , bo ten z wyższym dochodem dostanie sie szybciej . Mało tego ten biedniejszy będzie opłacał jeszcze z podatku dochodowego ewentualną dopłatę temu bogatszemu. Tak czy siak biedny zawsze w cztery litery kopany . Ot taki ustrój socjalistyczny . A kto najszczęśliwszy – urzędnik no i oczywiście P. Roman , bo ma elektorat z urzędasów .

  No ale przecież taka sytuacja się nigdy nie zdarzy . :))))

  Piotr Roman będzie się teraz zachowywał jak ten „wredny kapitalista” w monopolu gospodarczym w totalitaryzmie ustrojowym na szczeblu samorządowym .

  Daniel 15/03/2012 18:28 Odpowiedz
 • Buuuhahaha dobre .

  Daniel 15/03/2012 15:52 Odpowiedz
 • Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

  1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.
  2. Osoba o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację życiową (podeszły wiek, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki) podpisuje pismo i przesyła do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty/zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
  4. Jeżeli spełnione są przesłanki o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
  5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
  6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn. iż osoby które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą te samą odpłatność.
  7. Koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu co roku ulegają zmianie.
  8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:
  – małżonek, dzieci lub wnuki,
  – gmina, która kieruje osobę do Domu Pomocy Społecznej.
  9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

  10. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej otrzymała decyzję odmawiającą skierowania jest możliwość zwrócenia się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Bernard 15/03/2012 15:29 Odpowiedz
 • http://boleslawiec.eu/dps/

  co ciekawe na stronie DPS nie ma słowa o kwocie

  Bernard 15/03/2012 15:25 Odpowiedz
 • Powiedzcie mi czy miasto jakoś będzie dopłacać emerytom . Bo tak szukam na stronie MOPS i nic nie znalazłem . Wygląda na to ze każdy może tam zamieszkać .

  Bernardzie Tak czy siak chodzi o podatek na urzędasów!przecież jeszcze dochodzi podatek dochodowy od emerytury , który potem w połowie wraca do miasta . Madoff przy naszym ustroju to pikuś :)))

  Daniel 15/03/2012 15:21 Odpowiedz
 • @Danielu, skoro pan prezydent ustalił taki koszt to ten koszt taki JEST i inaczej być nie będzie : )

  @Satyr,
  Wielu znasz emerytów dostających 2 694,74 zł na łapę?

  Bernard 15/03/2012 09:29 Odpowiedz
 • Co daje nam 89 złotych i 82 grosze za dobę. za przechowanie emeryta .
  Od 1 stycznia 2007 roku rząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ustalił iż obywatel w podróży służbowej winien wyżywić się ( dieta) za 23 złocisze i przenocować za 34,50.
  Szkoda ze ministrowi Rostowskiemu nie przychodzi go głowy rozszerzenie stosowania tych stawek na inne dziedziny życia
  http://www.money.pl/podatki/informator/diety/diety_k/

  Z drugiej strony -coż ten absolwent elitarnych londyńskich uniwersytetów może wiedziec o prawdziwym zyciu ? :-)

  Stary Satyr 15/03/2012 09:06 Odpowiedz
 • Koszt utrzymania jest wyższy . Przecież do tej całej operacji potrzebni są urzędnicy , którzy w pierwszej kolejności okradną społeczeństwo w podatkach a potem je zmarnują . Gorzej niż komuna !

  Daniel 15/03/2012 09:04 Odpowiedz
 • Klientów hoteli, przy zamówieniu noclegów na miesiąc można zejść pewnie do takiej ceny zryczałtowanej w jakimś hotelu.

  Bernard 15/03/2012 07:57 Odpowiedz
 • Kogo w Bolesławcu będzie stać na pobyt w tym domu?

  luklud 14/03/2012 22:10 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish