wrz 19, 2013
3962 Wyświetleń
0 0

Czy Bogusław Szeffs może być dyrektorem Domu Pomocy Społecznej?

Napisany przez

Bogusław Szeffs, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu, „nie spełnia wymogów” by zarządzać tą placówką. Takie stwierdzenie to skutek kontroli z Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki.

Oto nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dokonanej w maju 2013 roku:

protokol UW

A oto zalecenie pokontrolne:

protokol 2

O problemie zatrudnienia Szeffsa do zarządzania Domem Pomocy Społecznej w Bolesławcu pisaliśmy na bobrzanach TUTAJ. Już w grudniu 2011 roku informowaliśmy: „Z podanych na stronie UM informacji wynika, że Pan Bogusław Szeffs nie posiada trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej, a ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje w ogóle formuły kierowania tego typu instytucją w formie „pełniący obowiązki” dyrektora. Zatem pan Szeffs, choć wystartował w konkursie, nie mógł go wygrać z powodu braków kwalifikacji określonych w ustawie o pomocy społecznej. Nie przeszkadzało to jednak w tym, aby powierzyć mu kierowanie tą placówką jako „p.o.”

Być może chodziło o to, aby pan Szeffs jako pełniący obowiązki nabrał wymaganego przez prawo doświadczenia jako pełniący obowiązki, aby potem można było zrobić go pełnoprawnym dyrektorem. Po roku został jednak dyrektorem w drugim konkursie.

– Z naszego punktu widzenia spełniam wymagania – mówi dyrektor Szeffs. – Ja uważam że posiadam wymagany staż, Urząd Wojewódzki twierdzi, że nie.

Dyrektor Szeffs do swojego stażu pracy w pomocy społecznej zalicza 6 lat pracy orzecznika w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Jeleniej Górze, gdzie zajmował się m.in. sprawami pomocy społecznej. Dziś do tych sześciu lat dolicza dwa lata stażu pracy w DPS-ie w Bolesławcu. Za jakiś czas spełni wymogi Urzędu Wojewódzkiego nawet bez zaliczania czasu pracy dla SKO.

Wydział Polityki Społecznej informuje:

Pod pojęciem „staż pracy w pomocy społecznej” należy rozumieć okres zatrudnienia w pomocy społecznej. Powyższe oznacza, że świadczenie pracy w pomocy społecznej ma miejsce w przypadku osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, bądź w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej czy też pracujących w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. W przepisie definicyjnym art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ustawodawca wskazał, że do jednostek tych zalicza się: regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Wobec powyższego wskazane przez Dyrektora Jednostki miejsca pracy nie mogą być uznane za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

16 września 2013 r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego ponownie zobowiązał prezydenta miasta do uregulowania sprawy. Jeśli stanowisko władz miasta pozostanie niezmienne, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. Niezrealizowanie zaleceń wojewody może także skutkować karą pieniężną w wysokości od  200 do 6 000 złotych.

Kategorie:
news
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Czy Bogusław Szeffs może być dyrektorem Domu Pomocy Społecznej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish