lip 1, 2016
1818 Wyświetleń
6 2

Rocznik Bolesławiecki 2015 już w sprzedaży

Napisany przez

29 czerwca 2016 r w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyła się promocja tegorocznej, ósmej już edycji „Rocznika Bolesławieckiego”. W spotkaniu, prowadzonym przez redaktora periodyku – Edmunda Malińskiego uczestniczyli autorzy tekstów, współpracownicy, bohaterowie artykułów oraz rodziny i przyjaciele upamiętnionych w publikacji osób. Otrzymali oni bezpłatne egzemplarze publikacji oraz symboliczne róże, które wręczali Sekretarz Miasta – Jerzy Zieliński oraz dyrektor Muzeum Ceramiki i członek redakcji – Anna Bober Tubaj. Podczas spotkania z redakcją Rocznika pożegnał się wieloletni współpracownik, autor wielu tekstów w publikacji – Jan Paździora.

Tegoroczne wydanie Rocznika Bolesławieckiego liczy 208 stron. Zawarto w nim 51 artykułów o zróżnicowanej tematyce, a ponadto kronikę, w której umieszczono krótkie informacje na temat najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych i innych, które miały miejsce w minionym roku na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego, lub w których bolesławianie brali udział.

W dziale I zawarto teksty, będące wynikiem badań nad historią Bolesławca. Dział II poświęcono artykułom o tematyce lokalnej. Dział III nosi tytuł „Komunikaty”, IV – „Twórczość bolesławian”. W dziale V – „In memoriam” – umieszczono biogramy zmarłych bolesławian.  W tegorocznym wydaniu Rocznika znalazło się także 12 recenzji publikacji napisanych przez bolesławian lub dotyczących tematyki lokalnej, wydanych w 2015 r.

Zespół redakcyjny „Rocznika Bolesławieckiego 2015” stworzyli: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn oraz Maria Adydan, Agata Bojanowska, Zygmunt Brusiło, Antoni Dziechciarz, Agnieszka Gergont, Barbara Glinkowska, Lesław Kasprzycki, Rafał Kotlarski, Franciszek Kozdra, Olga Markiewicz, Danuta Maślicka, Bogdan Mazurkiewicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Zdzisława Pachom, Jan Paździora, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski, Stanisław Ratajski, Zbigniew Razik, Barbara Rejwerska, Maria Julita Satoła, Michał Sibilski, Barbara Smoleńska, Wojciech Sobiech, Maria Sobolska, Grzegorz Strauchold, Maria Szpak, Eugenia Alina Wolska, Bartosz Woźniewski, Magdalena Zientara, Stanisława Zięcik oraz Katarzyna Żak. Recenzentem wydawniczym periodyku jest prof. dr hab. Grzegorz Strauchold.

Publikacja wydana przez Muzeum Ceramiki została sfinansowana przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. „Rocznik Bolesławiecki 2015” można nabyć w obu działach Muzeum Ceramiki. Wkrótce będzie on również dostępny w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz bolesławieckich księgarniach.

Redakcja zaprasza wszystkie osoby, które mają ciekawe pomysły na artykuły mieszczące się w ramach tematycznych wydawnictwa do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net. Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się we wtorki o godz. 11.00 w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14.

Kategorie:
kultura
  http://www.muzeum.boleslawiec.pl

  Muzeum Miejskie w Bolesławcu założono w 1908 roku. Od 1967 roku funkcjonuje ono jako Muzeum Ceramiki. W 1991 roku Muzeum otrzymało budynek po administrowanym przez Rosjan Muzeum Kutuzowa. W 1995 roku w budynku tym został otwarty Dział Historii Miasta.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

  Bobrzanie.pl
  pl_PLPolish