cze 20, 2017
1918 Wyświetleń
4 1

Najlepsze szkoły na świecie

Napisany przez

Drzwi do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bolesławieckim otwarte. Zapoznajcie się z ofertą last minute.

Oferta edukacyjna szkół powiatu bolesławieckiego 2017/2018

Szanowni Państwo, drodzy gimnazjaliści! „Prawdopodobnie najlepsze szkoły na świecie” – jak sugeruje trochę przekorne hasło powiatowej edukacji – znowu otwierają swoje drzwi dla młodzieży. Powiat Bolesławiecki prezentuje szczegółową informację dotyczącą kierunków kształcenia w czterech wybranych szkołach w roku szkolnym 2017/2018.

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu

II LO – więcej niż szkoła

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć. Wybierając nasze Liceum masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku, będziesz mógł realizować pasje sportowe w siłowni i na „Orliku” oraz na basenie. W naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie – szkoła posiada monitoring oraz system kontroli dostępu- imienne karty umożliwiające dostęp do szkoły. Na terenie szkoły działa kawiarenka i stołówka.

1a matematyczna-fizyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka od I klasy.

Trzeci przedmiot rozszerzony od klasy drugiej, wybiera uczeń, spośród wszystkich przedmiotow maturalnych.

Ta klasa przygotowuje Cię do studiów między innymi na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych, medycznych i innych. Proponujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, w tym kółko matematyczne, fizyczne w Interaktywnym Centrum Nauki, koło szachowe, sekcję brydżową. Uczniowie będą brali udział w wykładach prowadzonych na uczelniach politechnicznych. II Liceum Ogólnokształcące proponuje następujące klasy:

1b humanistyczna o charakterze integracyjnym

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia od I klasy.

Trzeci przedmiot rozszerzony od klasy drugiej, wybiera uczeń, spośród wszystkich przedmiotów maturalnych.

Ta klasa przygotowuje Cię do studiów na kierunkach takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, socjologia, psychologia , filologie nowożytne filologia polska , dziennikarstwo. Proponujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka polonistyczne, historyczne. W ramach edukacji medialnej uczniowie klasy humanistycznej mogą uczestniczyć w projekcie „Nowe Horyzonty”. W ramach projektu raz w miesiącu obejrzysz ciekawy film, spotkasz się z aktorem i weźmiesz udział w dyskusji pasjonatów X Muzy. Ponadto uczniowie mogą rozwijać zainteresowania teatralne w prężnie działającym szkolnym kole teatralnym. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie tej klasy uczestniczą w wykładach i warsztatach przygotowanych przez IPN. Dodatkowym przedmiotem uzupełniającym w tej klasie jest edukacja prawna. Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki historyczne, uczestniczą w lekcjach muzealnych.

Klasa ta będzie miała charakter integracyjny, dlatego zapraszamy do niej uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Klasa będzie liczyła maksymalnie 20 uczniów. Program wychowawczy tej klasy przewiduje zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz różne warsztaty rozwojowe. Szkoła jest przystosowana dla uczniów mających dysfunkcje narządu ruchu.

1c biologiczno- chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia od I klasy.

Trzeci przedmiot rozszerzony od klasy drugiej, wybiera uczeń, ze wszystkich przedmiotów maturalnych.

Ta klasa przygotowuje Cię do studiów na kierunkach takich jak: medycyna, farmacja, biotechnologia, inżynieria genetyczna, biologia molekularna, inżynieria żywienia, dietetyka fizjoterapia, wszystkie kierunki przyrodnicze. Proponujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka biologiczne, chemiczne, zajęcia terenowe i zajęcia laboratoryjne oraz wycieczki naukowe i krajoznawcze. W tej klasie organizowane są tygodniowe obozy biologiczne nad morzem. Klasa uczestniczy w warsztatach i wykładach na uczelniach wrocławskich

1d wojskowa

Przedmioty rozszerzone: język angielski lub język niemiecki, wiedza o społeczeństwie od I klasy.

Trzeci przedmiot rozszerzony od klasy drugiej, wybiera uczeń, ze wszystkich przedmiotów maturalnych.

Ta klasa przygotowuje Cię do studiów na między innymi na wszystkie kierunki wojskowe oraz : stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologia angielska, filologia niemiecka, filologie nowożytne politologia, socjologia, administracja oraz wszystkich kierunkach wojskowych. Proponujemy różnorodne zajęcia dodatkowe: zajęcia terenowe, zajęcia na strzelnicy, treningi samoobrony, zajęcia na poligonie wojskowym. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w obowiązkowym obozie szkoleniowym. Dla uczniów tej klasy przeprowadzane będą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowym przedmiotem uzupełniającym będzie w edukacja wojskowa. Klasa zostanie objęta współpracą ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Zawodowych 62 KS Comando

Języki obce we wszystkich klasach do wyboru: na poziomie podstawowym i rozszerzonym język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka,

ul. Dolne Młyny 60,

59-700 Bolesławiec,

e-mail: [email protected]

www.2lo.boleslawiec.pl

www.facebook.com/IILOBoleslawiec

tel.: 75 734 53 13

 

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Bądź architektem swojej przyszłości – kształcimy profesjonalistów

Proponujemy Wam ekscytującą przygodę edukacyjną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Do waszej dyspozycji jest nowoczesna baza dydaktyczna, wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze, wsparcie w postaci e-nauczania.
Kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach – rynek pracy jest bardzo trudny – solidne wykształcenie daje Wam szansę na rozwój kariery zawodowej.
Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51

59-700 Bolesławiec

Tel. 75 732 83 78

e-mail: [email protected]

www.zsb.boleslawiec.pl

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu

Znane zawody – nowe możliwości – pewna przyszłość

Zespół Szkól Mechanicznych kształci na potrzeby lokalnego rynku pracy techników mechaników, techników górnictwa podziemnego, techników pojazdów samochodowych, techników mechatroników, a w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej mechaników pojazdów samochodowych.

Mechanik – znane zawody – nowe możliwości!

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH w Bolesławcu to szkoła z wieloletnimi tradycjami edukacyjnymi w branży mechanicznej.

Doświadczenie w kształceniu poszukiwanych na rynku specjalistów bolesławiecki Mechanik zdobywał od lat 60 ubiegłego wieku. Również obecnie współpraca z największymi i najbardziej renomowanymi pracodawcami naszego regionu rozwija się znakomicie – Zehnder, Gerresheimer, Weber Hydraulika, Nowy Ląd czy KGHM chętnie przyjmują na praktyki zawodowe uczniów, a następnie zatrudniają absolwentów bolesławieckiego Mechanika. Doskonale funkcjonuje również nasza współpraca z bolesławieckimi rzemieślnikami.

Zespół Szkół Mechanicznych, jako pierwsza z bolesławieckich szkół zawodowych, został wyróżniony przez ministra gospodarki za dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców!

Zespół Szkol Mechanicznych w roku szkolnym 2017/18 oferuje absolwentom gimnazjów kształcenie w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Oprócz cieszącej się dużym zainteresowaniem branży samochodowej w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu są jeszcze wolne miejsca w technikach o specjalnościach :

TECHNIK mechatronik – posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki,
TECHNIK mechanik – potrafi organizować i nadzorować proces produkcji, obsługiwać maszyny i urządzenia, ma umiejętności z zakresu obróbki mechanicznej, spawalnictwa, metaloplastyki, obsługi i programowania obrabiarek numerycznych CNC,
technik górnictwa podziemnego – jego domena to organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych,
oraz w Szkole branżowej o specjalności Operator obrabiarek skrawających – potrafi przygotować do pracy, prowadzi
obróbkę oraz obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie – CNC; NOWY ZAWÓD!
Uczniowie technikum mechanicznego przechodzą szkolenie z zakresu spawalnictwa, a uczniowie klas samochodowych w ramach nauki odbywają bezpłatny kurs prawo jazdy kat. B. Absolwenci wszystkich kierunków w których kształci bolesławiecki Mechanik to poszukiwani fachowcy na lokalnym runku pracy. Zdobądź ciekawy zawód i dobrze płatną pracę.

Mechanik – znane zawody – nowe możliwości- pewna przyszłość

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego

Górne Młyny 1

59-700 Bolesławiec

tel.: 75 732 30 01

e-mail: [email protected]

www.zsmbc.eu.org

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Jeżeli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, postaw na zawody z przyszłością!

Jeżeli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, postaw na zawody z przyszłością!
Jej atutem jest: nowoczesna baza techno – dydaktyczna; organizacja procesu nauczania w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych i komputerowych oraz firmach symulacyjnych; innowacje pedagogiczne; realizacja programów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz udział uczniów w projektach współpracy międzynarodowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu Centrum Kształcenia Ustawicznego

Atrakcyjna oferta edukacyjna dla młodzieży i dorosłych

Wybierz swój zawód! Dołącz do nas!

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu to placówka edukacyjna z ponad 50-letnią tradycją, która od wielu lat utrzymuje się w czołówce rankingów szkół średnich.

Warto podkreślić fakt, że nasi absolwenci są cenionymi pracownikami nie tylko na lokalnym rynku pracy.

Technik organizacji reklamy – to propozycja dla odważnych i kreatywnych!

Technik spedytor – NOWOŚĆ!!!

to specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce, sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport.

Spedytor to osoba dynamiczna, potrafiąca wszystko załatwić.

Technik ceramik – NOWOŚĆ!!!

wykwalifikowani ceramicy w dzisiejszych czasach są na wagę złota. wspaniałymi.

Liczne zakłady ceramiczne, ktorych produkty zdobywają uznanie w naszym kraju i są prawdziwym hitem eksportowym oferują atrakcyjne miejsca pracy. Praktyki zawodowe dla wszystkich kierunków organizowane są w nowoczesnych przedsiębiorstwach w krajowych lub zagranicznych.

ZSOiZ to szkoła „projektowa”:

ERASMUS+ – praktyki zagraniczne,
Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego
Zawodowy Dolny Śląsk
Każdy uczeń kształcący się w wybranym przez siebie zawodzie może być uczestnikiem szkolenia wojskowego w międzyoddziałowej grupie wojskowej!

Oferta dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).

CKU – oferuje kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone głównie dla osób dorosłych, umożliwiające w stosunkowo krótkim czasie zdobycie nowego zawodu i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.
Nauka jest bezpłatna!

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora H. Sucharskiego

ul. Komuny Paryskiej 6

59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 40 09

[email protected]

www.sucharski.edu.pl

www.cku.boleslawiec.pl

UWAGA! dla uczniów spoza powiatu bolesławieckiego proponujemy noclegi w bursie szkolnej.

Zobaczcie też film wideo:

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish