wrz 14, 2017
2198 Wyświetleń
1 0

Napisz list i wygraj konkurs

Napisany przez

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
oraz
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BOLESŁAWCU z s. w KRUSZYNIE

zapraszają do udziału w Konkursie Literackim na list napisany odręcznie. Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP, ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zostali zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu.

R  E  G  U  L  A  M  I  N

KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST PISANY ODRĘCZNIE

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

2. TEMAT
W bieżącej edycji konkursu są dwa tematy:

- „Los zawsze daje drugą szansę…” – dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powyżej)
– „To były najlepsze wakacje w moim życiu…” – dla I, najmłodszej kategorii wiekowej 
   (10 -12 lat).
List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

3. FORMA 
Uczestnik konkursu może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie. 
W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem 
i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA:
10-12 lat
II KATEGORIA:
13-15 lat
III KATEGORIA:
16 lat i powyżej

5. OCENA I NAGRODY
Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch młodszych kategorii, a dla laureatów kategorii dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc.

6. TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie; 
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 30.10.2017 roku 
(uwaga: liczy się data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Finał przewidziany jest na 1 grudnia 2017 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Bolesławcu z s. w Kruszynie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish