maj 30, 2018
2603 Wyświetleń
8 1

Radni prezydenta nie chcą dyskutować o Komisji w sprawie „pl. Łokietka”

Napisany przez

Jak informowaliśmy wcześniej, z inicjatywy radnych oraz sympatyków IMPULSU MIASTA do biura Rady Miasta Bolesławiec wpłynęła 25. kwietnia, propozycja powołania niezależnej od władz miasta Komisji Doraźnej Rady Miasta ds. wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z brakiem zagospodarowania działki w trójkącie ulic Zgorzelecka – Łokietka – Górne Młyny. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Zgodnie z zapowiedzią, w imieniu radnych Łukasza Molaka, Bogdana Biernata, Dariusza Muchy, którzy wystąpili z inicjatywą powołania niezależnej Komisji, radny Molak zgłosił na sesji Rady Miasta 30 maja br. wniosek o zmianę porządku obrad, wprowadzając punkt: „Dyskusja nad możliwością powołania niezależnej od władz miasta Komisji Doraźnej Rady Miasta ds. wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z brakiem zagospodarowania działki w trójkącie ulic Zgorzelecka – Łokietka – Górne Młyny”.

Wniosek radnego Łukasza Molaka poparli radni: Bogdan Biernat, Dariusz Mucha, Łukasz Molak.

Przeciwko wnioskowi głosowali radni: Adam Biesiadecki, Leszek Chudzik, Dariusz Filistyński, Renata Fredyk, Eugeniusz Jabłoński, Jan Jasiukiewicz, Łukasz Jaźwiec, Wojciech Kasprzyk, Eugeniusz Kowalski, Jarosław Kowalski, Mirosław Sołtyszewski, Jan Leon Stasiak, Andrzej Żuk.

Radni, którzy wstrzymali się od głosu: Stanisław Wiącek, Zdzisław Abramowicz.

Radni nieobecni na sali podczas głosowania wniosku: Ariel Fecyk, Piotr Klasa, Arkadiusz Krzemiński.

Przypominamy uzasadnienie wniosku o powołanie Komisji:

  • Narosłe i niewyjaśnione od ponad 10 lat informacje i mity funkcjonujące w obiegu publicznym naszego miasta związane ze sprzedażą w/w działki rujnujące zaufanie mieszkańców do władzy samorządowej.
  • Nieskuteczna licytacja komornicza nieruchomości użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika Gminy Miejskiej Bolesławiec: “Spectrum Galerie” sp. z o.o., położonej przy Zgorzelecka – Łokietka – Górne Młyny w Bolesławcu, która miała miejsce 20 listopada 2017.
  • Wyjaśnienie poważnych zarzutów pod adresem prezydenta, sekretarza miasta i innych urzędników, które padły w wywiadzie z prezesem Spectrum Galerie, na łamach portalu i gazety Bolec.info w dniu 26.02.2018r. i zebranie oświadczeń urzędników w tej sprawie.
  • Troska o dobre imię naszego miasta w oczach obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedsiębiorców.
  • Określenie utraconych wpływów do budżetu miasta z tytułu braku zagospodarowania w/w terenu i poniesionych kosztów prowadzonych postępowań sądowych.
  • Komisja jako wsparcie działań prowadzonych przez CBA.

(Impuls Miasta)

Kategorie:
Małkowski · news
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS LOKALNY (wcześniej Impuls Miasta). Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulslokalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish