cze 29, 2018
1489 Wyświetleń
1 0

Promocja jubileuszowego wydania Rocznika Bolesławieckiego

Napisany przez

2 lipca 2018 r. w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza o godz. 17.00 odbędzie się promocja X tomu „Rocznika Bolesławieckiego 2017” – periodyku poświęconego historii i współczesności naszego miasta. Gośćmi honorowymi będą wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. zw. dr hab. Jan Miodek oraz prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold.

W pracę nad 10 edycjami „Rocznika Bolesławieckiego” zaangażowało się łącznie 137 autorów ściśle współpracujących z redakcją w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj i Grzegorz Matoryn. Jubileuszowa edycja została poprzedzona tekstami, będącymi swoistym podsumowaniem dziesięciolecia funkcjonowania periodyku. W ocenie prof. zw. dr. hab. Jana Miodka „Rocznik Bolesławiecki” stanowi „wydawniczy znak Polski małych ojczyzn, (…) Polski najwartościowszych inicjatyw społecznych”, a jego największym walorem jest „dopełnianie się wątków historycznych i współczesnych, budujących więzi międzypokoleniowe”. Prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold, podsumowując wydawnictwo z perspektywy pełnionej od wielu lat funkcji recenzenta naukowego podkreślił funkcję Rocznika jako miejsca prezentacji „ogromnego, wielorakiego dorobku mieszkańców Bolesławca”.

Jubileuszowa edycja liczy 252 strony i jest wyjątkowo zróżnicowana tematycznie. Zawarto w niej 47 artykułów w podziale na 9 bloków tematycznych. W dziale Badania nad historią Bolesławca ukazały się cztery artykuły autorstwa: Adama Banieckiego, Roberta Klementowskiego, Jana Żuralskiego oraz Andrzeja Olejniczaka. W Artykułach i materiałach o tematyce lokalnej znalazło się 7 artykułów autorstwa: Stanisława Ratajskiego, Ewy Ołenicz-Bernackiej, Adama Faltyna, Lesława Kasprzyckiego, Danuty Maślickiej, Kamilli Dudek, Zbigniewa Marka i Zdzisława Mireckiego.

Obszerną część Rocznika Bolesławieckiego 2017 stanowi dział Komunikaty, poświęcony ważnym wydarzeniom, które miały miejsce w minionym roku. Znalazło się tam 9 tekstów autorstwa: Joanny Sawickiej, Barbary Glinkowskiej, Ewy Lijewskiej-Małachowskiej, Lesława Kasprzyckiego, Marii Szpak, Ewy Słoniny, Marii Adamowicz i Barbary Smoleńskiej.

W części Twórczość współczesnych bolesławian znalazły się teksty poświęcone ludziom związanym z lokalną produkcją ceramiczną: Danucie Amborskiej, Annie Pasierbiewicz i Magdalenie Gazur, autorstwa pracowników bolesławieckiego muzeum: Anny Bober-Tubaj, Moniki Czarnoty, Anny Puk oraz Barbary Glinkowskiej. Ewa Ołenicz-Bernacka przeprowadziła wywiad z artystką-grafikiem Elżbietą Woźniewską. W dziale Pasje bolesławian przedstawiono z kolei zainteresowania młodego bolesławieckiego filmowca Przemka Kani, z którym rozmowę przeprowadziła Ewa Ołenicz-Bernacka.

W dziale Wspomnienia bolesławian zamieszczono 3 teksty autorstwa: Zygmunta Brusiło, Grzegorza Straucholda oraz Stanisława Broniszewskiego. Dział In memoriam opracowali: Edmund Maliński, Zygmunt Brusiło, Grażyna Hanaf i Andrzej Leśniewski.

Przedostatni dział stanowi niemal trzydziestostronicowa Kronika bolesławiecka, przygotowana przez Edmunda Malińskiego i Magdalenę Zientarę, dokumentująca najważniejsze wydarzenia 2017 r. „Rocznik Bolesławiecki” kończą Recenzje i omówienia wydawnictw napisanych przez bolesławian lub wydanych przez tutejsze instytucje, wśród których znajdują się zarówno publikacje naukowe i popularno-naukowe. Ich opracowania podjęli się: Grzegorz Strauchold, Monika Czarnota, Edmund Maliński, Izabela Epa, ks. Jacek Pietruszka, Joanna Mysłek-Michnowska, Grażyna Hanaf oraz Maria Sobolska.

„Rocznik Bolesławiecki 2017” będzie można zakupić w promocyjnej cenie 30 zł na spotkaniu w ratuszu i przez pierwsze dwa tygodnie od wprowadzenia publikacji na rynek wydawniczy w obydwu działach Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz w Punkcie Informacji Turystycznej w Rynku.

Kategorie:
news
  http://www.muzeum.boleslawiec.pl

  Muzeum Miejskie w Bolesławcu założono w 1908 roku. Od 1967 roku funkcjonuje ono jako Muzeum Ceramiki. W 1991 roku Muzeum otrzymało budynek po administrowanym przez Rosjan Muzeum Kutuzowa. W 1995 roku w budynku tym został otwarty Dział Historii Miasta.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

  Bobrzanie.pl
  pl_PLPolish