lis 21, 2019
1470 Wyświetleń
2 0

Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Dzięciołem

Napisany przez

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Dzięciołem, aktywnym seniorem, którego pasją po przejściu na emeryturę stały się podróże krajowe i zagraniczne.W sposób przemyślany wyszukuje ekonomiczne połączenia na zagranicznych stronach internetowych, co sprawia, że w ciągu roku może odbyć kilka dłuższych podróży. Dzięki swojej zaradności odwiedził m.in. Kanadę, Kazachstan, Izrael, Jordanię, Krym, Amerykę Południową. Na spotkaniu opowie o swoich podróżach do Ameryki Południowej.

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklicznych spotkań Klubu Głuchego Czytelnika i będzie tłumaczone na język migowy.

27 listopada (środa),  godz. 16.30. Wstęp wolny.
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida – Centrum Wiedzy, ul. Głowackiego 5, Bolesławiec

Kategorie:
kultura · polecamy
http://www.mbp.boleslawiec.pl

Biblioteka powstała 27 listopada 1945 roku jako pierwsza placówka biblioteczna w Bolesławcu i trzecia z kolei na Dolnym Śląsku. W 1995 roku - z okazji jubileuszu 50-lecia - otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida. Poprzednią siedzibę, w budynku przy ul. Sądowej 8, zajmowała od roku 1993. Jedyna filia w obrębie miasta znajduje się przy ulicy Staroszkolnej. W roku 2018 Biblioteka uległa zmianom organizacyjnym. Dzięki władzom miasta i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biblioteka otrzymała nową siedzibę. Od 15 października 2018 r., już jako Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, mieści się przy ul. Bartosza Głowackiego 5.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish