lut 28, 2020
1029 Wyświetleń
0 0

Nauka zrównoważonego rozwoju poprzez zabawę w Szkółce Zoologicznej

Napisany przez

Trzy nowe gry w Naturschutz-Tierpark Nasze Zoo Görlitz-Zgorzelec

„Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju „ – BNE – to tytuł obecnego Światowego Programu Działań UNESCO. Od 2005 r. Jego celem jest zakotwiczenie zrównoważonego rozwoju jako myśli przewodniej we wszystkich obszarach edukacji, aby móc rozwiązać globalne problemy, takie jak zmiana klimatu, ubóstwo lub nadmierna eksploatacja przyrody. „Aby było to możliwe, nasze społeczeństwo musi być w stanie znaleźć zachowania oraz styl życia, dzięki którym przyszłe generacje oraz ludzie w innych regionach świata mogli żyć godnie”, wyjaśnia zoo-pedagog Isa Plath. „W Naszym Zoo Görlitz-Zgorzelec edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju od dawna odgrywa ważną rolę w naszej codziennej pracy. Naszym celem jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie znaczenia podstawowych powiązań między osobistymi decyzjami i ich konsekwencjami dla innych ludzi, przyrody i naszej przyszłości. Trzy nowe gry poszerzą obszar edukacji w zoo: „Kości dla przyszłości, której pragniemy” (gra w kości), „Układanie świata – zapobieganie upadkowi” (Jenga) i „WIDOKI Świata” (gra pamięciowa). Można w nie grać nie tylko w szkółce zoologicznej, instytucje edukacyjne mogą je także bezpłatnie wypożyczać. Gry zostały opracowane przez RENN.mitte – jest to jedno z czterech regionalnych centrów sieci strategii zrównoważonego rozwoju w Niemczech. Sieć RENN zrzesza działaczy i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju przekazując globalne cele zrównoważonego rozwoju (SDG), łącząc dialog społeczny, umożliwiając wymianę doświadczeń oraz  dostarczając impulsów do zmian społecznych.

Foto: www.renn-netzwerk.de

Naturschutz Tierpark Nasze Zoo Goerlitz Zgorzelec
Zittauerstr.
43 02826 Goerlitz
www.nasze-zoo.pl nasze-zoo@tierpark-goerlitz.de
tel. + 48 511 265 954, +49 3581 66 930 00
Cennik:
https://www.tierpark-goerlitz.de/pl/Preise.html

Kategorie:
news

Nasze Zoo Goerlitz-Zgorzelec to oaza w środku miasta, która w fantazyjny sposób pokazuje 500 zwierząt mieszkających w zagrodach zbliżonych do warunków naturalnych. Nasze Zoo to miejsce atrakcyjne również dla polskich gości, które wychodzi im naprzeciw poprzez powstającą właśnie nową, opracowaną w polskiej i niemieckiej wersji językowej stronę internetową, dwujęzyczne opisy i informacje przy wybiegach dla zwierząt , placach zabaw i grach przyrodniczych oraz zatrudnienie polskojęzycznego personelu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish