lis 3, 2020
3166 Wyświetleń
13 0

Śmieci drastycznie w górę. Dlaczego przeciw?

Napisany przez

Impuls Miasta: Prezentujemy wyniki imiennego głosowania radnych miasta Bolesławiec w sprawie uchwalenia, na wniosek prezydenta miasta drastycznie podwyższonych stawek opłat za odbiór śmieci oraz uzasadnienie naszego sprzeciwu wyrażonego w głosowaniu.

Nowe stawki za obiór śmieci od bolesławian kształtują się w wysokości 26 zł / os. – dla segregujących (obecnie, jeszcze 11 zł) oraz 52 zł / os. – dla niesegregujących. Podwyżka wejdzie w życie 01.01.2021r. XXIII sesja Rady Miasta w tej sprawie odbyła się 28.10.2020r. Radni Klubu Radnych Impuls Miasta oraz Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw uchwaleniu tak wysokich stawek, szczególnie z uwagi na trudną sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

W trakcie sesji, radni głosujący przeciw drastycznym podwyżkom zauważyli wiele nieścisłości w prezentowanych przez prezydenta miasta projektach uchwał. Zwracali uwagę na błędy (pomyłka o 2 mln zł w wyliczeniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami!) i korygowanie proponowanych stawek na godzinę przed rozpoczęciem sesji (sic!). Urzędnicy prezentujący zagadnienie przyznawali się do nieścisłości w oficjalnych dokumentach miejskiej spółki odpowiedzialnej za odbiór śmieci. Według Klubu Radnych IM zabrakło przede wszystkim rzeczowej i jasnej analizy problemu polegającej na ukazaniu szczegółowego wyliczenia ostatecznej wysokości stawki. Wszystko to świadczyło o tym, że tak poważny temat nie został profesjonalnie przygotowany, a kwotę opłaty błędnie kalkulowano. Radni Impulsu Miasta zwracali także uwagę na dotychczasową, nieudolną politykę władz w zakresie egzekwowania uiszczania opłat od ludzi, którzy ich nie regulowali. Dziś, konsekwencje powyższych błędów niestety poniosą wszyscy mieszkańcy.

fot pod text

ImpulsMiasta.pl

Kategorie:
Małkowski · news
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS LOKALNY (wcześniej Impuls Miasta). Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulslokalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish