mar 30, 2022
338 Wyświetleń
0 0

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

Napisany przez

CYFROWA METAMORFOZA KULTURY

200  ośrodków i instytucji kultury z całej Polski otrzymało ponad 26 mln złotych w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Dzięki tym środkom możliwe stało się doposażenie instytucji w niezbędny sprzęt, a pracowników w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej.

Wśród dofinansowanych instytucji nie mogło zabraknąć i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Projekt naszego GCKiS  pod nazwą CYFROWA METAMORFOZA KULTURY uplasował się na 61 miejscu w rankingu wszystkich 1221 wniosków, które wpłynęły do Narodowego Centrum Kultury. Dzięki czemu uzyskał w sumie dofinansowanie w kwocie 146.700,00 zł

Celem konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online w sposób cyfrowy.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Samorządowe instytucje kultury zostały wyposażone w kompetencje pozwalające na przeniesienie statutowych działań do sieci oraz ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną. Projekt ma więc zapewniać ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także daje im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

W czasie trwanie projektu pracownicy biorą udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Nabywają kompetencji cyfrowych od opiekuna projektu. Zakupiony został również niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz licencje. Odbywają się szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu pracy „w sieci”.

Nabyte umiejętności oraz zakupiony dzięki projektowi sprzęt, pozwala na otwarcie nowych perspektyw i nowej przestrzeni w działalności kulturalnej.

Kategorie:
kultura · news

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish