paź 25, 2013
28858 Wyświetleń
3 1

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby. Część II. Postępowanie spadkowe.

Napisany przez

Wbrew panującemu przekonaniu prawda jest taka, że zmarły zawsze coś po sobie pozostawia, nawet jeśli nie pozostawił nic wartościowego. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Upraszczając można powiedzieć, że na majątek spadkowy składają się aktywa i pasywa. Wynikają one z tego, że zmarły mógł mieć określone rzeczy i prawa, a jednocześnie mógł być dłużny określone rzeczy i uprawnienia. Poza prawami i obowiązkami osobistymi i rodzinnymi zmarłego oraz niektórymi prawami i obowiązkami o charakterze publicznoprawnym, spadkobiercy wstępują w sytuację prawną i faktyczną zmarłego, są po prostu jego następcami prawnymi.

Spadek nie ściągnie problemów na spadkobierców tylko wtedy, gdy zawiera tylko aktywa, nieobciążone żadnymi długami lub zobowiązaniami rzeczy, pieniądze i uprawnienia. Nawet jednak w tej zdawać by się mogło jasnej sytuacji pamiętać trzeba o zobowiązaniach podatkowych z tytułu dziedziczenia oraz o obowiązkach wynikających z treści testamentu o zapisie, dalszym zapisie i poleceniu spadkodawcy, a także z tytułu zachowku, który może się pojawić, jeśli zmarły pominął kogoś w testamencie.

Postępowanie spadkowe jest postępowanie dwuetapowym. Pierwszy etap to stwierdzenie nabycia spadku. W tym postępowaniu określa się tylko kto dziedziczy po zmarłym i jakie są udziały spadkobierców. Drugi etap to dział spadku, w którym określa się jakie konkretnie rzeczy, prawa lub obowiązki otrzymuje konkretny spadkobierca. Oba etapy, w zależności od tego, czy spadkobiercy żyją ze sobą w zgodzie, czy też walczą o spadek do upadłego, można przeprowadzić odpowiednio albo u notariusza, albo w sądzie. Postępowanie przed notariuszem jest bez wątpienia szybsze, natomiast postępowanie sądowe może się okazać tańsze niż u notariusza. Zawsze lepiej przed podjęciem decyzji zasięgnąć rady notariusza.

Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusz na zgodny wniosek wszystkich spadkobierców sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, który trzeba zarejestrować w sądzie.

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia, można przejść do działu spadku. Dział jest zbędny, jeżeli spadkodawca jest tylko jeden.

W tzw. międzyczasie, w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, małżonek, zstępni, wstępni i rodzeństwo spadkodawcy, względnie notariusz, powinni złożyć zgłoszenie do urzędu skarbowego. Spadkobiercy z grupy osób najbliższych nie zapłacą wtedy podatku od spadków i darowizn. Pozostali spadkobiercy także mają obowiązek zgłoszenia, z tym, że już podatek od wartości spadku zapłacą.

Jest to niezwykle ważne, bo jeżeli spadkobierca, któremu należy się zwolnienie od spadku nie zgłosi spadku w wymaganym terminie, będzie musiał, zapłacić od niego podatek, utraci prawo do zwolnienia.

Gdy spadek zawiera długi, spadkobiercy mają sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o prawie do spadku, na podjęcie decyzji czy spłacać długi spadkowe, czy nie. W zależności od podjętej decyzji mogą przyjąć spadek wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza. Mogą także odrzucić spadek w całości. Przyjęcie wprost oznacza przyjęcie wszystkich aktywów oraz obowiązek spłaty z całego swojego majątku wszystkich zobowiązań spadkodawcy, nawet gdy przekroczą wartość otrzymanego spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza także przyjęcie długów, ale będą one pokryte tylko z majątku, który pozostawił spadkodawca.

Odrzucenie spadku w całości ma skutek taki, jakby odrzucający nie dożył śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w miejsce odrzucającego spadek wejdą, także do dziedziczenia długów, jego dzieci albo wnuki.

Podobnie jak w etapie pierwszym dział spadku może być przeprowadzony przed sądem lub przed notariuszem. Sąd wyda postanowienie o dziale spadku, a notariusz sporządzi umowę o dział spadku, ale tylko w przypadku gdy spadkobiercy co do podziału są zgodni. W przypadku sporu sądowego, jeśli spadkobiercy nie przedstawią sądowi planu podziału spadku, to sąd rozstrzygnie sprawę według swojego uznania.

W przypadku odziedziczenia nieruchomości należy pamiętać o dokonaniu odpowiedniego wpisu w dziale I księgi wieczystej założonej dla tej nieruchomości oraz wprowadzeniu zmiany danych w rejestrze gruntów w wydziale ewidencji gruntów i budynków w starostwie.

 

Tagi artykułu:
· · · · · · · ·
Kategorie:
adwokat radzi

  Adwokat mgr Tomasz R. Weigt. Od 1998 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 29 (tel. 757326191 lub 601563996). Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, samorządowego. Kancelaria prowadzi obsługę w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Poza pracą interesuję się polityką, historią oraz tangiem argentyńskim.

  Komentarze do Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby. Część II. Postępowanie spadkowe.

  • Beznadziejny artykuł, ogólny, nie pisze co i jak załatwić; nic mi nie wyjaśnił …

   hopkin 25/09/2015 11:30 Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

  Bobrzanie.pl
  pl_PLPolish