lis 3, 2013
4622 Wyświetleń
2 1

Dwadzieścia lat później. Groby, zastrzeżenia i opłaty.

Napisany przez

W 1845 roku Aleksander Dumas napisał stanowiącą kontynuację przygód Atosa, Aramisa, Portosa i d’Artagnana powieść pod tytułem „Dwadzieścia lat później”. Wydaje się, że autorzy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych uważnie czytali francuskie powieści, o czym świadczy ustanowienie 20-letniego ustawowego okresu ochronnego dla grobów i miejsc pochówku, w trakcie którego grób nie może być użyty do ponownego pochówku.

Jak poradzić sobie, gdy przeoczy się okres płatności za grób lub miejsce do pochówku 20 lat po uiszczeniu opłaty?

Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochówku nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę za pochowanie zwłok na następne 20 lat. Osoba ta może w tym momencie zawrzeć z gminą umowę przedłużającą termin ochronny grobu ponad 20 lat. Jednak jeśli po 20 latach nikt się nie zgłosi, gmina zlikwiduje grób i odda miejsce ponownie nowemu zmarłemu.

Jeżeli 20-letni okres minął, ale grób nie został jeszcze zlikwidowany, należy złożyć zastrzeżenie i wnieść opłatę, która musi zostać przyjęta. Jeśli jednak umowa wygasła i grób został zlikwidowany, rodzina zmarłego powinna usunąć elementy nagrobka w terminie 1 miesiąca, w przeciwnym wypadku zrobi to zarządca cmentarza. Likwidacja grobu oznacza także, że szczątki zwłok z tego grobu lub resztki trumny zostaną pochowane w miejscu wyznaczonym na tym samym cmentarzu.

Aby uniknąć przykrej niespodzianki, szczególnie podczas uroczystości Wszystkich Świętych, warto przynajmniej raz w roku odwiedzać strony internetowe cmentarzy, na których leżą najbliżsi oraz czytać umieszczone na cmentarzu tablice ogłoszeń. Administracja cmentarza informuje w nich o obowiązku uiszczania opłaty prolongacyjnej, a także publikuje listy grobów przeznaczonych do likwidacji.

Jak wynika z informacji uzyskanych w Administracji Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu, w naszym mieście nie dochodzi do sytuacji nagłych i niespodziewanych likwidacji grobów. Jest to zasługą przyjętej przez zarządcę naszego cmentarza procedury, zakładającej prowadzenie działań, których wprawdzie nie narzuca prawo, ale które prowadzą do ochrony praw osób najbliższych zmarłym. Postępowanie administracyjne obejmuje oznaczenie grobu przeznaczonego do likwidacji (wizualizację) oraz szerokie poszukiwania osób zainteresowanych utrzymaniem grobu, które trwają ok. roku, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o likwidacji grobu.

Kategorie:
adwokat radzi
https://bobrzanie.pl/kategoria/blogi/letowski/

Fotograf (bernardletowski.pl), bloger, lekko emerytowany dziennikarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish