sie 28, 2016
4513 Wyświetleń
9 4

Reminiscencje oświatowe

Napisany przez

Dziś mija pierwsza rocznica przyjęcia nowej „konstytucji” regulującej funkcjonowanie II LO w Bolesławcu, Dyrekcja przedłożyła projekt zaś Szacowne Grono Pedagogiczne zgodnie podniosło rąsie za przyjęciem nowej wersji Statutu szkoły. Można rzec- profesjonalizm i umiejętność czytania ze zrozumieniem nie wróciły z wakacji. Po upływie pół roku w tekście Gniazdo leniwych konformistów wskazano palcem niektóre błędy, okraszając je – mającym w zamyśle mobilizować do działania – komentarzem:

Powyższe nagromadzenie ewidentnych błędów zdaje się świadczyć, iż nikt z podnoszących w głosowaniu rękę nie przeczytał uważnie tak ważnego dokumentu regulującego pracę szkoły. Jak więc absolwent tej placówki ma posiąść nawyk zwracania w przyszłości uwagi na wszelkie paragrafy pisane najmniejszą czcionką w umowach zawieranych z bankiem, operatorem telefonii, ubezpieczenia, skoro jego pedagodzy nie posiedli tej sztuki?

Mijały miesiące i nikt nie zechciał „posprzątać po sobie”, więc należało „zainteresować organ nadzorczy wytworem myśli kierownictwa tej bolesławieckiej szkoły średniej„, który zareagował błyskawicznie. Protokół Kontroli Doraźnej nr WNP.5533.308.2016 z 4.07.2016 zawiera stwierdzenia:

W toku kontroli ustalono również, iż statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu zawiera postanowienia oparte na nieaktualnym prawie oświatowym w zakresie dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kompetencji rady pedagogicznej. Ponadto zawiera błędne zapisy w rozdziale „Uczniowie Liceum: (art. 125, 132 i 133), odwołujące się do innych zapisów statutu niezwiązanych z treścią w/w artykułów, które uniemożliwiają zastosowanie procedur odwoławczych w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia i skreślenia ucznia z listy

Wizytator działający w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wskazał termin poprawienia błędów zawartych w Statucie- 15 września 2016 roku- więc tym razem kadra pedagogiczna powinna odświeżyć sobie zasady czytania ze zrozumieniem, także w zakresie kompetencji i reguł działania rady pedagogicznej, które sama uchwaliła a następnie „rozkosznie” o nich zapomniała.
Skoro mowa o „władzy dyscyplinującej placówkę”, podczas gdy uwagi obywateli, nawet publicznie kierowane zbywane są milczeniem, przypomnę dwa teksty dotyczące rozliczenia z wydatkowania środków publicznych zgromadzonych przez Radę Rodziców tej placówki oświatowej. Najpierw Przewodniczący Rady Rodziców przy II LO w Bolesławcu odmówił udostępniania jakiejkolwiek dokumentacji finansowej, w tym preliminarzy wydatków jakie na swej stronie internetowej publikuje np. I LO w Bolesławcu, pod pozorem „nie wskazania interesu faktycznego i prawnego do udzielenia takiej odpowiedzi Czego się tak boją? Indagowany w drugim kroku dyrektor II LO Idą w zaparte zastosował wariant „przekazaliśmy Radzie Rodziców w celu odniesienia się do sprawy” okraszony pouczeniami o zakazie „ujawniania tych informacji również dla dyrektora wydziału oświaty czy kuratora oświaty„. Starosta Powiatowy w swej decyzji ORG.1510.8.2016 z 11.07.2016r. uwzględnił skargę obywatela, który wreszcie mógł zapoznać się z „tzw. dokumentacją finansową” Rady Rodziców. Wprawdzie wielce interesujące jest zestawienie wpłat i wypłat z konta bankowego Rady Rodziców, jednak nie pozwalają one na ocenę prawidłowości i zasadności wydatkowania środków, choćby np. dla rozliczenia kwot jakie pobierał dyrektor, a to „zaliczka na wydatki szkolne” (10.02.2015), a to bezfakturowa organizacja jubileuszu szkoły (uczestnicy dokonywali wpłat na konto bankowe Rady Rodziców, w następnym kroku była „wypłata gotówkowa dla Dyrektora związana z 50-leciem„- prowizja bankowa za wypłatę gotówkową obciążała właściwy Fundusz RR). Nie ma faktur, rozliczeń, ba, nie ma nawet preliminarzy, których istnienie przewidziane jest w Regulaminie Rady Rodziców (§ 8 pkt. 6). Jak więc rozliczyć Radę Rodziców z wykonania planów, gdzie nadzór dyrektorski nad kierowaną przez siebie placówką?

Drobne zestawienie wykorzystania środków Rodziców w dwóch bolesławieckich liceach. Wg. preliminarza I LO  TUTAJ w roku szkolnym 2015/16 wpływy (w tym wpisowe uczniów klas I) wyniosą 30500zł, zaś wydatki w kwocie 29900zł podzielone zostaną na 3 grupy- bezpośrednia pomoc dla młodzieży 21700zł, pomoc materialna dla szkoły 5000zł oraz inne koszty 3200zł (uroczystości szkolne, opłaty i prowizje bankowe, itd).

W IILO Rada Rodziców wydzieliła dodatkową, a zarazem największą kwotowo grupę zwaną „Fundusz Dyrektora”, który w przykładowym roku szkolnym 2013/14 wygenerował przychód w wysokości 29095,96zł, podczas gdy „okrojony fundusz Rady Rodziców” wyniósł 3599.37zł i podzielono go w proporcjach 20% na pomoce dydaktyczne, 55% na nagrody, stypendia, 5% opłaty bankowe oraz 20% bezpośrednio dla klas. Z jakich powodów rodziciele uczniów II LO w odróżnieniu od rodziców uczniów innych szkół uznają się od co najmniej 5 lat za bycie nie dość kompetentnymi by samodzielnie decydować o sposobie wydatkowania gromadzonych ze składek środków i przekazują proces decyzyjny w ręce dyrektora to ich słodka tajemnica, której pilnie strzegą. W efekcie w październiku 2013r. z „Funduszu RR” przeznacza się 140zł na stypendium dla dwóch uczniów, zaś równocześnie z „Funduszu Dyrektora” wypłaca się 219,52zł na „nagrody dla Rady Rodziców na zak. pracy” (11.10.2013) oraz dwukrotnie kwoty po 111,80zł na „prezenty na zak. kontroli RIO” (17.10.2013) oraz „prezenty dla kontroluj. ewaluację” (7.11.2013). Rozumiem wcześniejsze ponoszenie kosztów „usługi cateringowej spotkania dyrektora i nauczycieli z p.Kwaśniewskim” ale prezenty dla kontrolujących?

I tak to rozpoczyna się kolejny rok szkolny w tej placówce, kadra przygotowuje kolejną wersję Statutu, rodzice nowo przyjętych uczniów odkładają na „dobrowolne” wpisowe, a całość koordynuje dyrekcja.

Tagi artykułu:
·
Kategorie:
blogi

Komentarze do Reminiscencje oświatowe

 • Zgodnie z obietnicą, publikuję treść interpelacji i odpowiedź na nią (bez komentarza) http://maciejmalkowski.pl/odpowiedz-na-interpelacje-dot-ii-lo/

  Facebook Profile photo Maciej Małkowski 14/10/2016 08:58 Odpowiedz
 • Panie Andrzeju, wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu, tak więc porządek nie przewidywał możliwości zadania interpelacji. Kolejna, zwyczajna sesja planowana jest na 29 września, zapytam więc o te niepokojące ustalenia. Pozdrawiam

  Facebook Profile photo Maciej Małkowski 31/08/2016 08:03 Odpowiedz
  • Zapytam przewrotnie: Pan jeszcze wierzy, że warto na tej radzie i tę „pańską” Radę o cokolwiek pytać? Proszę sprawdzić protokół kontroli Komisji Rewizyjnej z lutego br przeprowadzonej w tej placówce, wyszło „wzorcowo”, tylko brak podstawowych dokumentów finansowych. A może znajdzie Pan coś w corocznych sprawozdaniach Komisji Edukacji, którą przed miesiącami próbowałem zainteresować tematem- reakcja przypominała to „gniazdo leniwych konformistów” popłakujące dziś nad koniecznością sprzątania po sobie w statucie. Przecież ilość pedagogów na jeden stołek w Radzie jest imponująca a takie „nie widzę, nie słyszę, nie mówię” dominuje w ocenie pracy szkół. Winny jest zawsze jeden- ten co stawia niewygodne pytania.

   andrzej 31/08/2016 17:09 Odpowiedz
   • Nawet jeśli moje pytania i uwagi pozostaną bez echa obecnie rządzących, czy raczej administrujących, a wg niektórych – trwających, to przynajmniej wybrzmią pewne kwestie na forum Rady i pozostawią ślad w protokole.

    Facebook Profile photo Maciej Małkowski 01/09/2016 07:18 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish