cze 3, 2019
2434 Wyświetleń
6 0

Gdy otrzymałem odpis nakazu zapłaty wraz z pozwem – co robić?

Napisany przez

Częstokroć zdarzają się sytuacje, że otrzymujemy poleconą przesyłkę sądową, a w niej odnajdujemy Nakaz zapłaty (wydany przez Sąd lub tzw. E-Sąd) zawierający stosowne zobowiązanie, np. do zapłaty danej kwoty. Wraz z wyżej wymienionym Nakazem zapłaty otrzymujemy również pozew- to jest pierwsze inicjujące postępowanie sądowe – pismo powoda.

W takiej sytuacji, nie należy bagatelizować otrzymanej korespondencji. Z pewnością nie należy również pozostawiać sprawy swojemu biegowi.

Nakaz zapłaty – jest niczym innym, jak „uproszczonym” wyrokiem sądu. Po przeanalizowaniu jednak jego treści- dowiemy się, że przysługuje nam prawo do odwołania się od jego treści.
W zależności od tego czy będzie to tzw. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym czy też nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym będzie nam przysługiwać albo prawo do wniesienia zarzutów albo sprzeciwu.

Zarzuty od nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym:
– na ich złożenie mamy dokładnie 14 dni od momentu odebrania przesyłki pocztowej – warto więc zanotować sobie datę odbioru chociażby na kopercie;
– w zarzutach powinniśmy wskazać w jakim zakresie kwestionujemy obowiązek zapłaty;
– pismo zawierające zarzuty składamy osobiście w Sądzie, który wydał nakaz zapłaty lub wysyłamy przesyłką poleconą na adres Sądu – koniecznie z zachowaniem 14-dniowego terminu;
– przesyłka nadana listem poleconym w wyżej wymienionym terminie powoduje zachowanie terminu, liczy się bowiem data stempla pocztowego;
– złożenie zarzutów wymaga uiszczenia stosownej opłaty bądź złożenia do Sadu wniosku o zwolnienie z obowiązku jej ponoszenia;
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym:
– na jego złożenie podobnie jak powyżej mamy dokładnie 14 dni od momentu odebrania przesyłki pocztowej;
– w sprzeciwie powinniśmy wskazać w jakim zakresie kwestionujemy obowiązek zapłaty;
– pismo zawierające zarzuty składamy osobiście w Sądzie, który wydał nakaz zapłaty lub wysyłamy przesyłką poleconą na adres Sądu – koniecznie z zachowaniem 14dniowego terminu;
– przesyłka nadana listem poleconym w wyżej wymienionym terminie powoduje zachowanie terminu, liczy się bowiem data stempla pocztowego;
– sprzeciw od nakazu zapłaty – w przeciwieństwie do zarzutów nie podlega opłacie sądowej;

Co ważne w obydwu powyżej wskazanych przypadkach, powinniśmy powołać wszelkie dowody oraz okoliczności faktyczne dotyczącego tego stosunku prawnego, który kwestionujemy. Oznacza to w praktyce, iż w przypadku pozwu dotyczącego chociażby braku płatności np. faktury VAT- składamy jako dowód z dokumentu potwierdzenie zapłaty. Innym przykładem może być wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania jako świadka określonej osoby – na okoliczności pozwalające na zaprzeczenie twierdzeniom wskazanym w pozwie.

Kodeks postępowania cywilnego wśród możliwych do zgłoszenia dowodów (nie jest to zatem wyliczenie wyczerpujące) wskazuje m.in. na dowody z dokumentów, zeznań świadków, oględzin czy opinii biegłych.
Wskazane powyżej rozwiązanie wskazuje na sposób postępowania w razie otrzymania tego rodzajów nakazów zapłaty, z których treścią nie jesteśmy w stanie się pogodzić. Wówczas po złożeniu zarzutów bądź sprzeciwu – sprawa zostanie rozpoznana przed Sądem na zasadach ogólnych i będziemy mieć możliwość obrony swych interesów.

Zrozumiałym jest, że odwołanie od otrzymanego Nakazu zapłaty jest naszym prawem, nigdy obowiązkiem. Oznacza to, że w razie – gdy nie kwestionujemy zasadności otrzymanego nakazu zapłaty – po upływie terminu 14 dni od jego otrzymania – staje się on prawomocny, a uprawnionemu tj. powodowi przysługuje prawo dochodzenia wynikającej z niego należności na drodze egzekucyjnej.

Co oczywiste w każdej tego typu sprawie – mamy prawo do ustanowienia pełnomocnika z wyboru lub złożenia wniosku o wyznaczenie nam pełnomocnika z urzędu – dotyczy to pełnomocnika zawodowego, bądź upoważnienia do działania w sprawie członków naszej najbliższej rodziny, m.in. dzieci, rodziców, małżonka.

Tagi artykułu:
· · ·
Kategorie:
adwokat radzi
http://www.sandrakulpa.pl

Sandra Kulpa – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra prawa oraz adwokat posiadający uprawnienia mediatora oraz doradcy obywatelskiego. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Bolesławcu - więcej informacji pod adresem www.sandrakulpa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish