lip 11, 2019
2517 Wyświetleń
4 0

Mandat karny – prawo do odmowy jego przyjęcia i skutki

Napisany przez

Zatrzymanie naszego pojazdu do kontroli rodzić może rozmaite skutki, jednak również realizować możemy w tym zakresie swoje prawa.

Nie należy zapominać, iż w momencie kiedy zostaniemy zatrzymani przez patrol Policji – obowiązkiem funkcjonariusza jest poinformowanie nas o przyczynach zatrzymania, ewentualnym wykroczeniu z powodu którego ono nastąpiło, a gdy dojdzie do podjęcia decyzji o przyznaniu mandatu – Policjant ma obowiązek poinformować nas o prawie do odmowy jego przyjęcia.

Odebranie mandatu kwitujemy swoim podpisem. Gdy jednak odmówimy jego przyjęcia funkcjonariusz powinien nas poinformować o tym, że wskutek owej odmowy sprawa zostanie przekazana do właściwego Sądu- co ważne – Sądu w którego okręgu popełniono wykroczenie. W praktyce oznacza to, że jeśli – jako mieszkaniec Bolesławca- zostaniemy zatrzymani przez Policję w drodze nad morze np. w Gdańsku – sprawa – po odmowie przyjęcia przez nas mandatu zostanie skierowana do właściwego Sądu Rejonowego w Gdańsku.
Przyczyny odmowy przyjęcia mandatu są zróżnicowane, jak chociażby kwestionowanie popełnienia wykroczenia czy samej wysokości grzywny nałożonej mandatem czy liczby punktów karnych.

Decydując się na przyjęcie mandatu – mamy obowiązek jego zapłaty w terminie 7 dni na wskazany rachunek bankowy. W tej sytuacji jedyną możliwością jego wzruszenia jest złożenie – również w terminie 7 dni – wniosku o jego uchylenie. Zgodnie z art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: „Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń (tj. kontratypów wyłączających bezprawność czynu opisanych w Kodeksie tj. obrona konieczna, stan wyższej konieczność, niepoczytalność bądź poczytalność ograniczona).

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

Tagi artykułu:
· · ·
Kategorie:
adwokat radzi
http://www.sandrakulpa.pl

Sandra Kulpa – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra prawa oraz adwokat posiadający uprawnienia mediatora oraz doradcy obywatelskiego. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Bolesławcu - więcej informacji pod adresem www.sandrakulpa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish