wrz 26, 2019
2384 Wyświetleń
11 0

Spór o dodatek za wychowawstwo w przedszkolach

Napisany przez

Podczas strajku nauczycieli radni i miasto wspierali nauczycieli w blasku fleszy a dziś jak trzeba wypłacić to, co Ci wywalczyli, to radni chowają głowę w piasek. Prezentujemy tekst ze strony internetowej radnej Rady Miasta, Iwony Bojko:

Podczas dzisiejszej, X sesji Rady Miasta Bolesławiec, władze miasta przedstawiły radnym projekt uchwały podnoszący m.in. dodatek dla nauczycieli, który dzieli wychowawców szkół i przedszkoli. Radni Impulsu Miasta zagłosowali przeciw. Dlaczego?

Od 1 września 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dodatku za wychowawstwo. Ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela (uchwalona 13 czerwca br.) określa minimalną kwotę dodatku w wysokości 300 zł  dla nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy. W przedszkolach nie ma klas, tylko oddziały, ale zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego*, dodatek za wychowawstwo przysługuje także w przedszkolach. Dlaczego więc dzieli się pracę o podobnym charakterze na lepszą i gorszą?

Przed przygotowaniem projektu uchwały odbyły się trzy spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta z przedstawicielami związków zawodowych (Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Instytucji Kultury – Oddział w Bolesławcu oraz Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Bolesławcu). UM zgodził się na wypłatę dodatku dla wychowawców klas w szkołach w minimalnej wysokości, tj. 300 zł, a w przypadku wychowawców oddziałów przedszkolnych zaproponował kwotę 200 zł. Strony nie doszły do porozumienia, sprawa zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności.

W uzasadnieniu powyższego, podczas dyskusji na dzisiejszej sesji usłyszeliśmy, że budżetu miasta nie stać na wyrównanie dodatku za wychowawstwo w przedszkolach do kwoty 300 zł. A chodzi dokładnie o 57 osób (tylu nauczycieli, wg Wydziału Społecznego, pełni rolę wychowawcy w bolesławieckich przedszkolach). Łatwo policzyć, że w skali miesiąca jest to kwota 5 700 zł plus ewentualne pochodne, (czyli w ciągu roku nieco ponad 68 400 zł). I zgadzamy się, że „pilnując” budżetu należy liczyć każdą wydawaną złotówkę. Tylko po co, skoro chwilę później radni głosują nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w wysokości 85 000 zł (opracowanie dokumentacji technicznej, na wykonanie zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej), a potem jeszcze kolejną, w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego.

Ostatecznie, głosami koalicji rządzącej w mieście uchwała została przegłosowana. Tym samym od 1 września tego roku, bolesławieckim nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy wypłacany będzie dodatek w wysokości 300 zł, a wychowawcom oddziałów przedszkolnych w wysokości 200 zł. W Krakowie, Sopocie, Lublinie i Szczecinie, a bliżej, bo w Osiecznicy wypłacane będą dodatki w jednakowej wysokości, tj. 300 zł.

 

*Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 lipca 2008 r. (I PZP 3/08) „określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu”./portal oświatowy/

Kategorie:
blogi
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish