maj 26, 2021
1246 Wyświetleń
3 0

Śmieciowy Dolny Śląsk

Napisany przez

Śmiecie. Ślady cywilizacji. Czasem ogarnia człowieka gorączka kopania, gdy znajdzie stare wysypisko a w nim cały kieliszek, korek, mosiężny haczyk.
Kolejne pokolenia będą miały łatwiej. Leżą wszędzie i mało komu przeszkadzają. Są jak element krajobrazu. Nawet, gdy są znani z imienia i nazwiska ci, którzy są za ich sprzątanie są odpowiedzialni, leżą dalej. Jak ci odpowiedzialni i ich podwładni ładnie potrafią tłumaczyć się ze swojej nieudolności i lenistwa. Bez względu na wiek, są niczym typowi dziadersi, których horyzont myślowy nie wybiega dalej niż najbliższa wypłata lub wybory.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno i wyraźnie informuje, że za porządek wzdłuż dróg odpowiadają ich zarządcy. Czyli gmina, powiat, województwo i władze centralne.
Autor od ponad roku ma wątpliwą przyjemność korespondowania z z urzędnikami różnych szczebli. Wysłane w kwietniu i maju informacje pozostały bez odzewu.

Od kilku dni Zarząd Dróg Powiatowych kosi trawę przy drogach. Po raz kolejny kosiarki mielą stare i nowe śmiecie na coraz drobniejsze kawałki.

Za kilka lat wszyscy będziemy je jeść i pić. Także marszałek, starosta, wójt, autor i każdy czytelnik lub czytelniczka. Jakie będą tego skutki, jeszcze nikt nie wie. Może wszystkim dziadersom jest to obojętne, bo blisko im do kwaterki na Śluzowej lub innym cmentarzu, ale czując odpowiedzialność za dzisiejsze dzieci, mogliby wykazać się większą odpowiedzialnością.

Jak wygląda to teraz? Kilka cytatów z odpowiedzi różnych urzędników:

Zastępca dyrektora DSDiK Tadeusz Sroka, 31.07.2020 r. „Czyszczenie poboczy oraz rowów przydrożnych wykonywane jest według potrzeb, stwierdzanych podczas bieżącego monitorowania dróg wojewódzkich przez Inspektora Terenowego. Prace wykonywane są siłami własnymi przez ZDP w Bolesławcu.”

Kierownik Służby Utrzymaniowej DSDiK Piotr Kula, 21.10.2020 r. „Zarząd Drogowy realizując swoje podstawowe zadania z bieżącego utrzymania dróg, w pierwszej kolejności ma na uwadze bezpieczeństwo jego użytkowników. Niemniej jednak sprawy estetyki i czystości są równie ważne. W chwili obecnej trwają prace związane ze sprzątaniem pasa drogowego DW297, na odcinku Bolesławiec- Kozłów.”

Zastępca Kierownika ZDP Tadeusz Prochownik, 13.04.2021 r. „Natomiast sprzątanie poboczy wzdłuż dróg powiatowych odbywa się w ciągu całego roku, w miarę potrzeb i mocy przerobowych służby utrzymaniowej ZDP w Bolesławcu”

Dla odmiany Wydział Transportu Urzędu Marszałkowskiego kompletnie zignorował sprawę i nie udzielił żadnej odpowiedzi, mimo, że sprawa trafiła do niego od p. Zofii Bugary z Wydziału Kontroli i Skarg.

Sprzątanie o którym napisano 21.10.2020 r. było efektem tekstu „Jak przytulić parę groszy”.

Czy na innych drogach coś się działo i czy te kwieciste cytaty mają coś wspólnego z rzeczywistością, wie każdy, kto zwraca uwagę na estetykę.

Jedyne co pozostaje, to przestać być biernym i pisać do odpowiedzialnych za porządek skargi oraz żądania sprzątania. Jak to zrobić. Poniżej mały pomocnik z adresami e-mailowymi.

Podać w zgłoszeniu imię i nazwisko oraz adres. Treść może być następująca:
W związku z zanieczyszczonym poboczem drogi na odcinku … – … wnoszę o wykonanie jej sprzątania, co wynika z artykułu 6, ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dobrze jest załączyć kilka zdjęć.

Co ważne, nadzór nad sprzątaniem sprawuje na podstawie ust. 6 ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Adresy poczty e-mail są na stronach wszystkich gmin.
Jeśli ZDP nie wykonuje swoich zadań, korespondencję należy wysłać na adres [email protected]
W przypadku DSDiK [email protected]

Sprzątanie nie jest łaską bądź dobrą wolą rządzących nami. To jest ich obowiązek i wygląda na to, że bez oddolnego, obywatelskiego nacisku nigdy nie przyznają się do niego. Ale jak długo można pozwalać na udawanie Greka?

Tadeusz Łasica

PS Zdjęcia wykonane przy DW 297 i 363 16 i 24 maja.

Kategorie:
blogi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish