kwi 30, 2013
21766 Wyświetleń
1 2

Jak zdobyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Napisany przez

Najczęściej o możliwości wyrobienia EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) dowiadujemy się tuż przed samym wyjazdem, kiedy przeważnie już nie mamy czasu, żeby się tym zająć. Co nam daje ten kawałek plastiku i czy warto zawracać sobie nim głowę?

EKUZ jest dokumentem, który potwierdza, że mamy prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie podróży do państwa będącego członkiem UE/EFTA. Dzięki tej karcie mamy prawo do korzystania z opieki medycznej danego państwa na tych samych zasadach, co jego obywatele.

Wypełniamy aktualny wniosek dostępny na stronie NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia), po podaniu naszych danych osobowych musimy zdradzić informacje dotyczące naszego wyjazdu. Narodowy Fundusz Zdrowia chce wiedzieć, gdzie będziemy przebywać i poznać okres, na jaki ma zostać wydana EKUZ. Niestety, jeżeli wyjeżdżamy turystycznie, nie otrzymamy karty ważnej np. przez rok, a to dlatego, że według NFZ okres ważności karty „powinien uwzględniać przewidywany czas trwania uprawnienia ubezpieczonego”. Oczywiście obligatoryjny załącznik do wniosku o wydanie EKUZ zawiera zapis, że karta może utracić swą ważność, jeżeli utracimy status osoby ubezpieczonej w NFZ. Taki zapis, z którym musimy się zapoznać (w treści wniosku podpisujemy takie oświadczenie) nie wystarczy, żeby karta została wydana na rok. Przecież możemy stracić pracę, a w związku z tym NFZ przestanie otrzymywać naszą składkę. Standardem jest wydawanie takiej karty na okres np. jednego lub dwóch miesięcy. Na szczęście Narodowy Fundusz Zdrowia na chwilę obecną nie potrzebuje jeszcze naszego zdjęcia i aktualnej historii choroby.

Jesteś ubezpieczony? Udowodnij to!

Wypełnienie wniosku nie jest specjalnie trudne i czasochłonne, ale to nie jest jeszcze powód do radości. Do wniosku o wydanie EKUZ musimy dołączyć potwierdzenie swoich praw do ubezpieczenia zdrowotnego i tutaj się zaczyna. Na system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) nie możemy liczyć w przypadku ubiegania się o wydanie EKUZ, byłoby to za proste. Standardowo musimy się nabiegać. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni, to wystarczy nam jedynie zaświadczenie od pracodawcy – popularne już ZUS RMUA z ostatniego okresu. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (własną firmę) konieczna jest wizyta w ZUS i otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (tutaj też trzeba wypełnić wniosek o wydanie takiego zaświadczenia). Takie zaświadczenie możemy teoretycznie uzyskać od razu, ale w przypadku wątpliwości (np. jedno nieterminowe opłacenie składki) może się to przedłużyć do 7 dni. Potwierdzenie opłaty składki jest również mile widziane. Rolnicy potrzebują aktualnego zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w NFZ, emeryt – legitymację + odcinek emerytury, rencista – legitymację + decyzję o przyznaniu renty (okresowej). Osoby, które nie znalazły się w żadnej z tych grup, mają trochę trudniej. Bezrobotni muszą być zarejestrowani w Urzędzie Pracy, gdzie powinni się postarać o aktualne zaświadczenie, studenci, których ubezpiecza uczelnia, również potrzebują udać się do dziekanatu, aby uzyskać zaświadczenie od płatnika składki. Inną kategorią osób starających się o wydanie EKUZ są osoby dobrowolnie opłacające składkę ubezpieczenia zdrowotnego i osoby zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny. Pełen wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie dostępny jest na stronie NFZ.

Gdzie można uzyskać EKUZ?

Wypełniony wniosek i plik załączników zanosimy osobiście do Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu lub do Delegatury w Legnicy, Jeleniej Górze lub Wałbrzychu. Możemy również dokumenty złożyć i odebrać za pośrednictwem osoby przez nas do tego upoważnionej. W tych dwóch przypadkach dostarczenia dokumentów mamy szansę otrzymać kartę na miejscu, jeżeli składamy wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli nie zaskoczył nas wyjazd i mamy więcej czasu, możemy wniosek z dokumentami wysłać pocztą, zaznaczając, że chcemy otrzymać EKUZ również tą drogą. W tym przypadku, gdy nie ma wątpliwości, że mamy prawo do ubezpieczenia, otrzymamy kartę w ciągu tygodnia. Jak informuje NFZ, złożenie tych dokumentów jest również możliwe faksem lub elektronicznie, co postaram się niedługo sprawdzić osobiście.

Ile to kosztuje?

Tylko nasz czas poświęcony na wypełnienie wniosku, skompletowanie wymaganych dokumentów i złożenie ich w wymaganym miejscu. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bez żadnych opłat.

Jeżeli masz czas, wypełniony wniosek i wszystkie wymagane dokumenty to prześlij je na adres:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia, potrzebnych do ubiegania się o EKUZ znajduje się w załączniku do aktualnego wniosku o wydanie karty. O EKUZ mogą starać się również osoby planujące wyjazd w innych celach niż turystyczne. Więcej informacji www.nfz.gov.pl

 

TUTAJ znajdziesz dokumenty do pobrania.

Autorem tekstu jest Tomasz Gołba, właściciel Biura Turystycznego SANTIAGO TRAVEL.

santiago travel

Kategorie:
news · turystyka
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Jak zdobyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish