lut 18, 2014
1652 Wyświetleń
0 0

Kolejne kamieniczki będą wyremontowane

Napisany przez

W Bolesławcu coraz więcej kamieniczek przyrynkowych odzyskuje dawny blask. Remonty kamieniczek są efektem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W budżecie miasta przeznaczono 1.550.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. W tym roku siedem wspólnot mieszkaniowych uzyska dofinasowanie do remont kamieniczek oraz dwie parafie.

Planowane prace konserwatorskie mają na celu przywrócenie uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawnej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Wnioski o dofinansowanie złożone przez wspólnoty dotyczą renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy. Wspólnoty zlokalizowane są przy ulicach: Kościelna 9, Kościelna 10, Kościelna11/12, Rynek 13/14, Prusa 1/2, Prusa 3, Prusa 4. Dotacje na prace konserwatorskie przyznane zostały również dwóm parafiom. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MBNP przy pl. Zamkowy realizuje w tym roku zadanie „Remont wieży w Kościele MBNP – II etap prac konserwatorskich”. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej otrzymała dotację na zadanie „Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec – podniesienie rangi bazyliki jako centrum życia religijno-społeczno-kulturowego pogranicza Polski, Czech i Niemiec”.

Planowane prace renowacyjne przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć oraz dokumentacji zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z użyciem oryginalnych detali i materiałów renowacyjnych.

Warto przypomnieć, że remonty realizowane są w ramach programu „Nowa Starówka”. Program „Nowa Starówka” przyjęty został przez Radę Miasta Bolesławiec w 2006 r. Jednym z etapów programu jest remont kamienic przyrynkowych, którego zakres został podzielony na dwie części: remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont elewacji, detali kamiennych, detali architektonicznych i uzupełnienie ubytków. Wykonanie przez wspólnotę remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego warunkuje uzyskanie dofinasowania do remontu elewacji. W ubiegłym roku dofinansowanie uzyskały wspólnoty przy ulicach: Rynek 33/34, Rynek 29/30, Rynek 31/32, Rynek 24/25, Rynek 35, Rynek 26, Sierpnia`80 1/2. W ramach programu „Nowa Starówka” wykonany został również remont ratusza, który obejmował m.in.: renowację dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, osuszenie budynku, remont pomieszczeń pod schodami bocznymi, renowację kamiennych portali wbudowanych w lico elewacji, oczyszczenie kamiennej wieży, oświetlenie tarczy zegara na wieży, uruchomienie istniejących poideł, modernizację schodów zewnętrznych, montaż windy. Projekt „Remont i renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Bolesławcu” uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Agnieszka Gergont – rzecznik prasowy UM

 fot. Grzegorz Matoryn

 

 

Kategorie:
news
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish