mar 21, 2014
2530 Wyświetleń
6 0

Podsumowaliśmy rok i… do przodu!

Napisany przez

Spotkanie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka 20 marca miało wyjątkowy charakter. Co roku, pod koniec I kwartału organizujemy Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, aby podsumować miniony rok, zatwierdzić konieczne sprawozdania i omówić dalsze kierunki działań i współpracy.

10

W naszym zebraniu uczestniczył Zarząd Stowarzyszenia, członkowie, sympatycy, radni, b. wójtowie oraz burmistrz Nowogrodźca. Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Jan Cołokidzi, powitał gości i przedstawił porządek posiedzenia.

01

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 przedstawił skarbnik Edmund Maliński, który  podkreślił, że z roku na rok, dzięki rosnącemu zaufaniu bolesławian i mieszkańców gmin powiatu bolesławieckiego oraz pracy członków Stowarzyszenia udaje się dotrzeć z pomocą do coraz większej liczby potrzebujących osób (niepełnosprawnych, ubogich, poszkodowanych przez los) oraz rozmaitych organizacji społecznych i instytucji (Dom Dziecka, kluby sportowe, szkoły, placówki kultury i inne organizacje pozarządowe). W roku 2013 przychody Stowarzyszenia wyniosły – 287.144,74 zł, co przekłada się na realną pomoc dla kilkudziesięciu osób potrzebujących i organizacji. Sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły (pod tekstem) omówił wiceprezes Maciej Małkowski zwracając uwagę na ważniejsze wydarzenia 2013 roku w kontekście naszych cotygodniowych spotkań Zarządu z mieszkańcami w siedzibie Stowarzyszenia. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej natomiast przedstawił jej przewodniczący Mirosław Dziekan.

02

Miłym akcentem spotkania były podziękowania burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha za udzielaną pomoc dla mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec. W imieniu komendanta Hufca ZHP za wsparcie podziękował Zdzisław Abramowicz, a pan Michał Wojdyła – prezes Bolesławieckiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych wyraził uznanie i wdzięczność za pomoc dla organizacji, które reprezentuje.

04

W dyskusji poruszaliśmy wiele tematów dotyczących funkcjonowania samorządów ziemi bolesławieckiej w rozmaitych obszarach – m.in. oświaty, służby zdrowia, drogownictwa, konieczności wspierania przedsiębiorców i wielu innych dotyczących jakości życia bolesławian oraz mieszkańców powiatu.  Omawialiśmy przygotowania do wyborów samorządowych, bo to właśnie samorząd dysponuje narzędziami, dzięki którym w szerszym zakresie wpływać można na jakość życia wspólnoty samorządowej. Na zakończenie, Zgromadzeni w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, życząc sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców oraz realizacji zamierzonych celów.

08

Zapraszamy wszystkie osoby, które w sposób aktywny chcą uczestniczyć w życiu miasta i powiatu bolesławieckiego, do wspólnych spotkań i rozmów w naszej siedzibie w Bolesławcu, przy ul. Kaszubskiej 4, w każdy czwartek o godz. 18.00. Do zobaczenia.

PS. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2013 dostępne są na stronie Stowarzyszenia www.ziemiaboleslawiecka.info.

Jesteśmy również na Facebook’u www.facebook.com/ziemiaboleslawiecka

Pozdrawiam

Maciej Stanisław Małkowski

09  fot. A. Kowalski

03  05 06 07

Kategorie:
Małkowski
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS LOKALNY (wcześniej Impuls Miasta). Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulslokalny.pl

Komentarze do Podsumowaliśmy rok i… do przodu!

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Bobrzanie.pl
    pl_PLPolish