maj 14, 2014
2161 Wyświetleń
6 0

Nie tylko kanalizacja

Napisany przez

Ekologia, edukacja, zdrowie i lepsze warunki życia w Gminie Nowogrodziec to efekt ogromnych inwestycji w budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz w system kanalizacji i wodociągów.

10_lat_EUEkologia, edukacja, zdrowie i lepsze warunki życia w Gminie Nowogrodziec to efekt ogromnych inwestycji w budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz w system kanalizacji i wodociągów.

– Obecnie prowadzone inwestycje to wielkie zmiany w infrastrukturze całej gminy, które niewątpliwie pozwolą na podniesienie poziomu życia mieszkańców i wielką poprawę w ochronie środowiska, a także w ochronie zdrowia – mówi Burmistrz Nowogrodźca, Robert Relich. – Cieszy mnie to, że przy okazji załatwiamy wiele innych spraw i bolączek, choćby takich, jak drogi powiatowe, gminne i wojewódzkie. Wierzę, że mieszkańców takie zmiany cieszą.

A mieszkańców ma co cieszyć. Dzięki 74 milionom złotych (w ogromnej mierze pozyskanym z funduszy zewnętrznych) na inwestycje w kanalizację i wodociągi już teraz z krajobrazu gminy zaczynają znikać szamba i beczkowozy z nieczystościami a same nieczystości przestają zatruwać rzeki i zalegać w przydrożnych rowach. Tysiące ludzi mogą żyć w lepszych i zdrowszych warunkach a do historii przechodzą wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne.

wuko

Oprócz takich korzyści jak nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana za niemal 13 milinów złotych czy nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna, jest także szereg drobniejszych zalet i usprawnień, które niesie ze sobą infrastrukturalna inwestycja w gminie Nowogrodziec. Na przykład dzięki unijnym pieniądzom spółka Hydro-Tech nabyła za niemal 700 000 zł nowy samochód typu WUKO znacznie ułatwiający dbanie o rozbudowaną sieć wodociągową, systematyczne czyszczenie i udrażnianie kanałów kanalizacyjnych oraz usuwanie osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. Auto nadaje się także do innych dodatkowych prac jak np.: usuwanie wody z różnego rodzaju zbiorników, czy z zalanych piwnic. Pojazd ten umożliwi pracownikom firmy szybką reakcję na awarie oraz właściwy poziom bieżących remontów i konserwacji wszystkich sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków.

Warto wiedzieć, że po zakończeniu realizacji projektu oraz zadań własnych spółka będzie eksploatowała aż 171,3 km sieci wodociągowej rozdzielczej, 16,4 km magistrali wodociągowej, 76,6 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 58 szt. przepompowni ścieków głównych i przydo- mowych i około 2.200 szt. studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. Zarządzanie taką siecią to duże wyzwanie.

prace drogowe

Jeden z ogromnych plusów inwestycji w gminie to nowe drogi. Choć nie są częścią unijnej inwestycji, trzeba je rekonstruować po zakończeniu prac przy rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Po zakończeniu realizacji projektu, w miejscowościach Nowogrodziec, Parzyce, Milików, Zebrzydowa i Gościszów, zostanie odbudowanych ok. 110 tys. m2 nawierzchni asfaltowych, co stanowi obszar o powierzchni 11 hektarów lub drogę o długości 18 km i szerokości 6 metrów np. z Nowogrodźca do Bolesławca.

– Odtwarzając nawierzchnię po rozbudowie sieci korzystamy wszyscy także z nowej infrastruktury drogowej – mówi Jacek Ruchała, prezes gminnej spółki Hydro-Tech. – Korzyścią dla mieszkańców jest także niska i zryczałtowana opłata za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

konkursy ekologiczne

W ramach działań promocyjnych prowadzona jest edukacja najmłodszych mieszkańców gminy, m.in. poprzez konkursy w szkołach, które pozwalają kształtować proekologiczne postawy, rywalizować i uczyć się tego, jak dbać o środowisko naturalne. Szkoły i uczniowie bardzo aktywnie włączają się w te inicjatywy i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w rozmaitych formach budowania odpowiedzialności za wspólne środowisko.

hydro-tech

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” nr POIS.01.01.00-00-186/09

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish