cze 18, 2015
1768 Wyświetleń
0 0

Neoplatońska koncepcja godności człowieka w Teatrze Starym

Napisany przez

24 czerwca 2015 r. o godz. 16:00 w Galerii Teatru Starego dojdzie do kolejnego Spotkania z filozofią prowadzonego przez Małgorzatę Zielińską. Tym razem tematem rozmowy będzie Neoplatońska koncepcja godności człowieka. Wstęp bezpłatny.

Projekt edukacji filozoficznej SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ ma charakter autorski i nie stanowi próby nauczania jego uczestników filozofii. Jest skierowany w głównej mierze do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz tych, których zagadnienia filozoficzne interesują i ma na celu zainspirowanie do zadawania sobie pytań natury filozoficznej, by w sposób świadomy i pełniejszy żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Punktem wyjścia rozważań będą wybrane sentencje oraz fragmenty tekstów filozofów i to one mają prowokować uczestników do formułowania pytań, na które wspólnie poszukiwać będziemy odpowiedzi, odnosząc filozoficzną myśl antyczną do czasów współczesnych. Analizie poddana zostanie zatem zaledwie niewielka część antycznej myśli filozoficznej, skupiona wokół poszukiwań: „tego co dobre, lepsze i najlepsze” zgodnie z twierdzeniem Seneki:

„Ze wszystkich ludzi wolny czas mają tylko ci, którzy poświęcają się filozofii, tylko oni żyją, nie tylko bowiem strzegą dobrze czasu swojego życia, ale do życia dodają wieczność. Zyskują te wszystkie lata, jakie upłynęły przed ich narodzeniem. Jeśli nie jesteśmy bardzo niewdzięczni, to przyznamy, że wszyscy sławni twórcy świętych systemów filozoficznych urodzili się dla nas i że nam utorowali drogę życia. Dzięki cudzemu wysiłkowi dochodzimy do poznania rzeczy najpiękniejszych, wydobytych z ciemności na światło dzienne. Żadne stulecie nie jest dla nas objęte zakazem, do wszystkich mamy dostęp, i jeśli tylko zapragniemy wyzwolić się przez wielkość ducha z ludzkiej ograniczoności, to otworzy się wielki obszar czasu, w którym będziemy mogli wędrować.”

SENEKA „Myśli”, „O krótkości życia”, 14.1

Kategorie:
news
http://www.mdkboleslawiec.pl

Młodzieżowy Dom Kultury imienia Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu wprowadzając swoich wychowanków w świat kultury realizuje myśl pedagogiczną, że wychowanie poprzez sztukę jest wychowaniem dla przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish