lip 24, 2015
4895 Wyświetleń
5 2

Basen na Jeleniogórskiej – inna niecka niż planowano może zwiększyć koszty inwestycji

Napisany przez

Urząd Marszałkowski twierdzi, że władze miasta zmieniły umowę z wykonawcą basenu przy Jeleniogórskiej (tak, wiemy, że zdaniem prezydenta Piotra Romana to nie jest basen) i niecka basenu została wykonana ze stali zamiast z betonu, jak planowano w dokumentacji przetargowej. Wynika z tego, że firmy starające się o ten kontrakt w swoich ofertach proponowały koszty wykonania niecki betonowej zamiast stalowej a dopiero po wyłonieniu wykonawcy zmieniono warunki zamówienia. To grozi zmniejszeniem unijnego dofinansowania do inwestycji, czyli tym, że miasto będzie musiało więcej dołożyć z budżetu.

Przytaczamy w całości odpowiedź na nasze pytania skierowane do Urzędu Marszałkowskiego:

Na przełomie maja i czerwca tego roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę projektu „Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojskowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu”, który jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Badano postępowania przetargowe w ramach projektu, pod kątem ich zgodności z ustawą o Prawie Zamówień Publicznych.

Podczas kontroli ustalono, że Gmina Bolesławiec dokonała zmiany umowy z wykonawcą basenu, mimo, iż nie przewidziała wcześniej takiej możliwości w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Niecka basenu miała być wykonana z betonu, a ostatecznie została wybudowana ze stali. W związku z tym, wskazano naruszenie art. 144 ust.1 , czyli dokonania istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Taka nieprawidłowość jest zagrożona nałożeniem korekty finansowej, która ustalana jest indywidualnie dla każdego naruszenia.

Obecnie procedura kontrolna wciąż trwa: 30 czerwca wysłano do Gminy Bolesławiec Informację Pokontrolną, wskazując wyżej wymienione naruszenie. Teraz beneficjent może wnieść zastrzeżenia co do ustaleń kontroli. W zależności od jego wyjaśnień, podjęte zostaną dalsze działania polegające na nałożeniu ewentualnej korekty i ustalaniu jej wysokości.

Grzegorz Stefaniak
Dział Weryfikacji Zamówień Publicznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

W związku z tym 15 lipca wysłaliśmy pytania do rzecznika Urzędu Miasta, Agnieszki Gergont. Chodziło nam o motywy zmiany niecki z betonowej na stalową i koszty z jakimi się to wiązało a także o to, dlaczego zmiany wprowadzono już po przeprowadzeniu przetargu.  Rzeczniczka jak na razie uznała, że nie warto na nasze pytania odpowiadać.

Foto: Bolec.info.

Kategorie:
news
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Basen na Jeleniogórskiej – inna niecka niż planowano może zwiększyć koszty inwestycji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish