kwi 25, 2018
2362 Wyświetleń
11 1

Czy powstanie niezależna Komisja?

Napisany przez

Z inicjatywy radnych oraz sympatyków IMPULSU MIASTA do biura Rady Miasta Bolesławiec wpłynęła w środę, 25. kwietnia, propozycja powołania niezależnej od władz miasta Komisji Doraźnej Rady Miasta ds. wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z brakiem zagospodarowania działki w trójkącie ulic Zgorzelecka – Łokietka – Górne Młyny.
Do składu Komisji Doraźnej radni proponują po jednym przedstawicielu klubów radnych oraz każdego z radnych niezależnych, jeśli taki akces do Komisji Doraźnej zgłoszą. Miejscy radni, którzy chcą wyjaśnienia tej sprawy mogą składać swoje podpisy pod oświadczeniem do czasu kolejnej sesji Rady Miasta, która planowana jest pod koniec maja br. Następnie oświadczenie i wniosek zostaną złożone na ręce przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec, w celu wprowadzenia do porządku obrad punktu poświęconego powołaniu takiej komisji.

Uzasadnienie oświadczenia i wniosku:

  • Narosłe i niewyjaśnione od ponad 10 lat informacje i mity funkcjonujące w obiegu publicznym naszego miasta związane ze sprzedażą w/w działki rujnujące zaufanie mieszkańców do władzy samorządowej.
  • Nieskuteczna licytacja komornicza nieruchomości użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika Gminy Miejskiej Bolesławiec: “Spectrum Galerie” sp. z o.o., położonej przy Zgorzelecka – Łokietka – Górne Młyny w Bolesławcu, która miała miejsce 20 listopada 2017.
  • Wyjaśnienie poważnych zarzutów pod adresem prezydenta, sekretarza miasta i innych urzędników, które padły w wywiadzie z prezesem Spectrum Galerie, na łamach portalu i gazety Bolec.info w dniu 26.02.2018r. i zebranie oświadczeń urzędników w tej sprawie.
  • Troska o dobre imię naszego miasta w oczach obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedsiębiorców.
  • Określenie utraconych wpływów do budżetu miasta z tytułu braku zagospodarowania w/w terenu i poniesionych kosztów prowadzonych postępowań sądowych.
  • Komisja jako wsparcie działań prowadzonych przez CBA.

W dniu złożenia oświadczenia – wniosek podpisali radni miejscy:  Łukasz Molak,  Dariusz Mucha oraz Bogdan Biernat. Skan dokumentu dostępny jest na stronie www.impulsmiasta.pl. O losach oświadczenia i wniosku oraz wykazie radnych, którzy go wspierają poinformujemy po majowej sesji Rady.

Maciej Małkowski – Impuls Miasta

Kategorie:
Małkowski
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS LOKALNY (wcześniej Impuls Miasta). Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulslokalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish