wrz 12, 2018
1997 Wyświetleń
5 2

Miasto z głową i duszą – program wyborczy kandydata na prezydenta Bolesławca Cezariusza Rudyka

Napisany przez

Samorządny Bolesławiec 

Samorządny Bolesławiec to program Platformy Samorządowej dla Bolesławca. Stworzyliśmy go przekonani, że miastu – tak wyjątkowemu jak nasze – potrzebne są mądre rozwiązania, odważne decyzje i skuteczne działania. Wiemy, że jego siła to przede wszystkim mieszkańcy, ich energia, kreatywność i solidarność. Platforma Samorządowa chce wzmocnić samorządność i zadbać o to, by władza w mieście w większym stopniu należała do obywateli. Platforma Samorządowa chce wzmacniać samorządność i oddać więcej władzy w ręce obywateli. Przygotowując nasz plan dla Bolesławca, zidentyfikowaliśmy najważniejsze wyzwania dla Bolesławca, przed jakimi dziś stoimy.

Aspiracje młodego pokolenia

Zdajemy sobie sprawę ze zrozumiałych oczekiwań i ambicji młodych pokoleń. Wiemy, że współczesny samorząd musi odpowiedzieć na ich aspiracje: młodzi szukają atrakcyjnej pracy i szansy na własne mieszkanie. Wiemy, że nie zamierzają czeka wyjadą tam, gdzie będą mieli szansę na szybszą realizację potrzeb życiowych.

Smog, zanieczyszczenie środowiska

Coraz lepiej rozumiemy dramatyczne konsekwencje zanieczyszczenia powietrza. Niewłaściwe ogrzewanie domów, duży ruch samochodowy, wciąż niewystarczająca liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej lub gazu sieciowego – to najważniejsze przyczyny powstawania smogu.

Kryzys demograficzny

Olbrzymim problemem Bolesławca w ostatnich latach jest zmniejszająca się liczba mieszkańców. Według danych GUS w roku 1993 w Bolesławcu mieszkało 44 711 osób. Dane z roku 2017 wskazują na liczebność poniżej 37 tysięcy. Nasze miasto się „starzeje”. Przygotowany przez nas program jest próbą systemowego odwrócenia tych niekorzystnych tendencji. Zależy nam, aby ludzie chcieli swoje losy wiązać z Bolesławcem.

Bałagan urbanistyczny

Bolesławiec cierpi z powodu ogólnego bałaganu przestrzennego. Błędy we wprowadzonych planach zagospodarowania przestrzennego (Zgorzelecka, Pileckiego) spowodowały, że niektóre inwestycje zostały wstrzymane, a niektóre realizowane są przy sprzeciwie społecznym. Chcemy to zmienić.

Drogi lokalne

Ograniczenie rządowego wsparcia na modernizację dróg powiatowych i gminnych zatrzymało rozpoczęty przed laty proces usuwania zaniedbań. Zły stan dróg to mniejsze bezpieczeństwo podróżnych, strata czasu i energii. Olbrzymim problemem Bolesławca jest paraliż komunikacyjny w godzinach szczytu.

Program „Samorządny Bolesławiec”to wizja miasta, którego bogactwo i przyszłość tworzą mieszkańcy, w pełni wykorzystując swoją energię, wiedzę i doświadczenie. Bolesławiec powinien w pełni wykorzystać przewagę, jaką daje dobre skomunikowanie z kluczowymi obszarami przemysłowo-technologicznymi Niemiec i Czech. Chcemy, aby Bolesławiec pełnił rolę ośrodka prorozwojowego w regionie. W ramach tych działań widzimy konieczność realizacji zadań:

Kontynuacja przebudowy drogi 297 w kierunku Lwówek Śląski – Jelenia Góra- zwiększenie dostępności ośrodków turystycznych w kotlinie jeleniogórskiej.

Budowa obwodnicy północno-wschodniej w Bolesławcu w ciągu drogi 297 – odblokowanie komunikacyjne miasta, skomunikowanie z autostradami A4 i A 18.

Uruchomienie przewozów kolejowych Jelenia Góra – Bolesławiec – ułatwienie dostępu do stref aktywności gospodarczej oraz ośrodków edukacyjnych.

Rozbudowa transportu publicznego na terenie powiatu – po wprowadzeniu przez miasto bezpłatnego transportu autobusowego na terenie miasta i wycofanie kursów MZK z okolicznych gmin znacznie pogorszyła się dostępność do Bolesławca mieszkańców okolicznych gmin, którzy pracują lub uczą się w Bolesławcu.

Elektryfikacja linii kolejowej Węgliniec – Gorlitz – poprawa jakości przewozów międzynarodowych.

Poszerzenie drogi krajowej 94 w obrębie miasta Bolesławiec o dodatkowy pas – poprawa przejezdności w obrębie miasta oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, dostosowanie przebiegu drogi jako alternatywy wobec autostrad A4 i A 18.

Modernizacja i rozbudowa autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa- dobudowa pasa awaryjnego.

Przebudowa autostrady A18 w kierunku Berlina – poprawa jakości komunikacji w kierunku zachodnim.

 

Uważamy, że w najbliższych latach największy nacisk należy postawić na:

Bezpieczeństwo mieszkańców:

a) bezpieczeństwo komunikacyjne:

 • wyprowadzenie ruchu ciężarowego z centrum miasta,
 • upłynnienie ruchu samochodowego w godzinach szczytu,
 • budowa drugiego mostu na Bobrze,
 • dokończenie budowy obwodnicy miasta,
 • budowa dodatkowych parkingów dla mieszkańców i turystów,
 • tam, gdzie to możliwe, poszerzenie dróg o dodatkowy pas ułatwiający ruch samochodów,
 • zapewnienie wygodnego dojazdu do Bolesławca mieszkańcom okolicznych gmin pracującym w Bolesławcu i załatwiającym tu swoje sprawy,
 • chcemy bezpiecznego inteligentnego miasta z EKO-przystankami, elektronicznym rozkładem jazdy,
 • stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów i łączenie ścieżek rowerowych w spójną sieć,
 • usprawnianie i łączenie ciągów pieszych, budowanie i modyfikowanie chodników tak, by umożliwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym i starszym,

b) bezpieczeństwo zdrowotne:

 • usprawnienie opieki medycznej poprzez dofinansowanie budowy bloku operacyjnego,
 • budowa lądowiska dla helikopterów przy szpitalu,
 • otwarcie w szpitalu kolejnych oddziałów,
 • wprowadzenie programu „Niskoemisyjny Bolesławiec”,
 • zwiększenie powierzchni obszarów zielonych, zwłaszcza na nowobudowanych osiedlach,
 • porządkowanie przestrzeni miejskiej umożliwiającej łatwiejsze poruszanie się oraz tworzenie przestrzeni do wspólnego przebywania osób starszych,

c) bezpieczeństwo osobiste:

 • reorganizacja pracy Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – wprowadzenie nowych zadań związanych z kontrolą czystości powietrza na osiedlach mieszkaniowych oraz bieżąca kontrola otwartej części Młynówki, której zanieczyszczenie było jednym z powodów ostatniej powodzi w Bolesławcu.
 • zapewnienie mieszkańcom większego bezpieczeństwa przy opadach nawalnych deszczu – przeprowadzenie natychmiastowego audytu sieci wodociągowej oraz udrożnienie istniejących rowów
 • zakup mobilnych stacji oceny stanu powietrza i montaż dodatkowych tablic informacyjnych na terenie miasta,
 • uporządkowanie bałaganu urbanistycznego miasta.

2. Promocję lokalnych inicjatyw mieszkańców i przeznaczenie na ten cel środków w wysokości do 1,5 % budżetu miasta.

3. Wsparcie młodych ludzi rozpoczynających pracę:

 • otwarcie żłobka miejskiego z dofinansowaniem 300 zł na każde dziecko,
 • zapewnienie zgodnej z zapotrzebowaniem liczby miejsc w przedszkolach,
 • wydłużenie czasu pracy żłobka i przedszkoli,
 • wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy uprawniającej do zniżek.

4. Powrót do Bolesławca imprez tworzących od lat jego wizytówkę np. „Blues nad Bobrem” czy „Gliniada”.

5. Reorganizacja DNI MIASTA – zastąpienie Dni Miasta imprezą realizowaną w pierwszym dniu wakacji pod nazwą „Bobrowisko” organizowaną z udziałem młodych ludzi przy współpracy z instytucjami kultury miasta i powiatu,

6. Wprowadzenie nowych imprez o charakterze kulturalnym,

7. Wprowadzenie programu zmodernizowanego doradztwa zawodowego dla uczniów.

8. Wprowadzenie „Miejskiego Programu Wspierania Uzdolnień”.

9. Reorganizacja dofinansowania Klubów Sportowych.

Wsparcie dla działań włączających starszych mieszkańców Bolesławca w życie miasta (w tym również poprzez wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku), wspieranie inicjatyw osób dojrzałych.

Zapraszam do dyskusji.

Cezariusz Rudyk

 

Materiał wyborczy KWW Platforma Samorządowa Powiatu Bolesławieckiego

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish