paź 10, 2018
2584 Wyświetleń
14 7

Szanowni Państwo

Napisany przez

Jestem bolesławianką, mężatką i matką dorosłego syna. Absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zawodowo i społecznie, od ponad 20 lat związana jestem z bolesławiecką kulturą, szczególnie jest mi bliski film i muzyka.

Kandyduję w wyborach samorządowych do Rady Miasta, bo swoją aktywnością i pomysłami chcę mobilizować innych do wspólnego działania na rzecz Bolesławca. Jako Radna będę dbała o wspieranie lokalnych inicjatyw, twórczych działań amatorskich oraz profesjonalnych projektów, bo Kultura
powinna łączyć ludzi! W Bolesławcu nie wykorzystuje się ogromnego potencjału wyremontowanych miejsc edukacji kulturalnej i artystycznej. Czas na ich wypełnienie atrakcyjnym i wartościowym programem. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowej Strategii Rozwoju Kultury Miasta, a następnie:

• umożliwienie współuczestniczenia i współtworzenia Kultury, przez mieszkańców naszego miasta;
• stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji, pobudzeniu aktywności obywatelskiej w przestrzeni Kultury,
• otaczanie opieką merytoryczną lokalnych inicjatyw i działań kulturalnych na terenie miasta, twórczych działań amatorskich oraz profesjonalnych projektów
• współorganizacja przez miasto wydarzeń znanych w całych kraju a stworzonych przez bolesławian – Festiwalu Blues nad Bobrem i Gliniady;
• zmiana formuły Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki, budowa programu w oparciu o dialog z mieszkańcami;
• organizacja wydarzeń filmowych, muzycznych i teatralnych;
• dialog i porozumienie pomiędzy stowarzyszeniami, twórcami i instytucjami;
• zwiększenie kwoty dofinansowania w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, przez organizacje pozarządowe;
• wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych poprzez przyznawane „małe granty”;
• uruchomienie Miejsca Aktywności Lokalnej wspierającego pomysły i działania społeczne mieszkańców poprzez nieodpłatne udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania;
• wspólnie, ze wszystkimi gminami powiatu organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym, których dodatkowym efektem będzie promocja miasta i regionu.

W obszarze moich zainteresowań mieści się również szeroko rozumiana rekreacja, a więc czas na:

• rozwój i rozbudowę ścieżek rowerowych;
• promowanie aktywności fizycznej, poprzez budowę placów zabaw dla najmłodszych i seniorów tzw. siłownie zewnętrzne na każdym osiedlu.

Jestem osobą kreatywną, z pasją i zaangażowaniem podchodzącą do zadań. Bliscy są mi ludzie odważni, ciekawi tego co nowe. Posiadam doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów kulturalnych w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (inwestycyjnych i
kulturalnych), Filmoteki Narodowej, Biura Programu Niepodległa, Narodowego Centrum Kultury, MKiDN, euroregionalnych ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregiou Nysa, a także projektów współfinansowanych w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w koordynacji imprez masowych, organizacji koncertów i spektakli, w organizacji imprez artystycznych i dużych imprez plenerowych o zasięgu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim, m.in. przez wiele lat byłam zaangażowana w organizację Bolesławieckiego Święta Ceramiki i Festiwalu Kultury Bałkańskiej.

W latach 2004 – 2010 pracowałam na stanowisku kierownika działu impresariatu i promocji w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, a w latach 2010 – 2015 byłam zastępcą dyrektora ds. promocji i impresariatu BOK – MCC. Jednocześnie w latach 2004 – 2015 byłam szefem programowy Kina Forum, bo
film to maja pasja. Byłam organizatorką festiwali filmowych „Twarze dużego ekranu”, „Festiwal Kina OFF” i muzycznych – „Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych Rock Blok w BOK”.

W latach 2004-2015 prowadziłam Kino Konesera przekształcone w Dyskusyjny Klub Filmowy ‘dkfbok’ (działający od 2007 r. do dziś), nagrodzony podczas 5. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej statuetką dla Najlepszego DKF-u w Polsce ’2011 – prestiżową nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. Odpowiadałam za nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i koordynowałam edukacyjny program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczny program filmowy dla szkół (również realizowany w kinie od 2007 r. do dziś);

Na zaproszenie PFDKF we wrześniu 2013 r, zasiadałam w jury Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych podczas 38.Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Kandyduję do Rady Miasta Bolesławiec z listy KWW Maciej Małkowski – Impuls Miasta, listy nr 18 w okręgu nr 2, pozycja na liście nr 1.

Każdy głos oddany na moją osobę, będzie dla mnie zaszczytem i zobowiązaniem.

Iwona Bojko

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish