sty 4, 2021
3917 Wyświetleń
7 2

Budżet miasta bez udziału mieszkańców

Napisany przez

Przedstawiony przez prezydenta miasta Bolesławiec projekt budżetu miasta na 2021 rok po raz pierwszy procedowany był wg nowych, uchwalonych przez Radę Miasta Bolesławiec (na wniosek prezydenta miasta), zasad. W zmienionej, w zeszłym roku procedurze dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, znaczenie ograniczone zostały prawa radnych, mieszkańców oraz obowiązki prezydenta miasta.

Od roku 1992r. w bolesławieckim samorządzie zaczęła funkcjonować zasada, która zobowiązywała prezydenta miasta do zaprezentowania podczas sesji budżetowej swojego stanowiska, m.in. wobec wniosków radnych składanych do projektu budżetu miasta na dany rok. Ówczesne uchwalenie przepisu umożliwiającego radnym składanie wniosków do projektu budżetu było jednym z przejawów krzepnącej demokracji lokalnej odrodzonego samorządu.

Tak było przez 28 lat. Było to zarazem prawo radnych, którzy swoje wnioski składali w imieniu mieszkańców, a tym samym obowiązek prezydenta, który do tych wniosków musiał się odnieść publicznie, w trakcie budżetowej sesji Rady. To prawo radnych i mieszkańców oraz obowiązek prezydenta zostało zniesione głosami radnych rządzącej w mieście koalicji (tzw. „Bezpartyjni” i Ziemia Bolesławiecka), na wniosek prezydenta miasta. W ramach nowej procedury radni mogą jedynie odnosić się i wskazywać ewentualne zmiany w zaproponowanym przez prezydenta miasta projekcie budżetu miasta. Taki stan rzeczy spowodował, że prawo do aktywności (składania wniosków) zostało odebrane radnym (szczególnie opozycji), a tym samym mieszkańcom, którzy ich wybrali.

Radni Klubu IMPULS MIASTA zwracają uwagę, że tak procedowany budżet nie jest projektem tworzonym wspólnie z bolesławianami i de facto pozostaje autorskim planem finansowym prezydenta miasta. Taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie samej demokracji lokalnej. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt przyjęcia głosami radnych rządzącej w mieście koalicji, na wniosek prezydenta miasta maksymalnie dopuszczanych prawem stawek lokalnych podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości (od mieszkań i działalności gospodarczej), środków transportowych oraz opłaty targowej, na rok 2021 – czemu jednoznacznie radni IMPULSU MIASTA sprzeciwiają się. Drastycznie wzrosły dla bolesławian także opłaty za wywóz śmieci.

Radni Klubu IMPULS MIASTA:
– Iwona Bojko
– Dominik Chodyra
– Maciej Małkowski
– Łukasz Molak

www.ImpulsMiasta.pl

Kategorie:
Małkowski
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS LOKALNY (wcześniej Impuls Miasta). Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulslokalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish