lip 5, 2021
2778 Wyświetleń
13 2

Kto był przeciwny zniesieniu Strefy Płatnego Parkowania i konsultacjom z bolesławianami?

Napisany przez

Przedstawiamy wynik głosowania imiennego radnych Rady Miasta Bolesławiec w dniu 30 czerwca br. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustanowienia SPP i przekazaniu zagadnienia do konsultacji społecznych mieszkańcom Bolesławca. 

Zgodnie z oczekiwaniami bolesławian, jako Klub Radnych IMPULS MIASTA złożyliśmy 7. czerwca 2021r. do przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu, w celu uruchomienia konsultacji społecznych w tym zakresie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez radnych Rady Miasta Bolesławiec leżało i wciąż leży w szeroko pojętym interesie społecznym znacznego grona bolesławian, ponieważ była ona złożona na ich wniosek. Przedstawiona przez Klub Radnych IMPULS MIASTA uchwała odzwierciedlała oczekiwania mieszkańców w związku z chaosem i niegospodarnością związaną z urządzeniem strefy płatnego parkowania w Bolesławcu. Liczne rozmowy z bolesławianami, przedsiębiorcami, setki krytycznych komentarzy, wiadomości e-mail oraz imienna ankieta na portalu społecznościowym Facebook Impulsu Miasta, w której udział wzięło 412 mieszkańców, a 92 % mieszkańców (380 głosów) wyraziło swoje żądanie, co do uchylenia uchwały w spr. ustanowienia SPP, były ważkim argumentem do podjęcia przez Radę Miasta Bolesławiec takiej decyzji. Wspomniany wynik badania opinii publicznej jasno pokazuje tendencję oraz oczekiwania bolesławian i nie mogło pozostać bez reakcji.

Mieszkańcy zwracali uwagę na szereg błędów popełnianych przy urządzaniu SPP, tj. wkopywanie i wykopywanie słupków drogowych ograniczających poruszanie się pojazdów w różnych częściach miasta oraz likwidację dotychczasowych miejsc parkingowych przy ich domach, itp. Takie działania spowodowały, że nie mają możliwości zaparkowania swoich pojazdów nawet po uruchomieniu SPP w oparciu o obowiązujący projekt organizacji ruchu. Wiele kontrowersji wśród bolesławian wzbudził również fakt urządzenia biura SPP w jednym z bolesławieckich centrów handlowych. Jak zauważają bolesławianie, zwiększa to koszty obsługi całego przedsięwzięcia (czynsz za wynajem) i ma wpływ na ceny usług parkingowych. Wielu mieszkańców zwraca również fakt na brak regulaminu SPP, a przez to niejasne są zasady korzystania z płatnego parkowania.

Uchylenie uchwały dot. ustanowienia SPP miało otworzyć drogę do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców Bolesławca w oparciu o przedstawiony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec projekt organizacji ruchu w proponowanej Strefie Płatnego Parkowania. Stało się jednak inaczej.

Niestety, 30 czerwca br. Rada Miasta Bolesławiec, większością głosów radnych prezydenta miasta (tzw. “Bezpartyjni”, “Ziemia Bolesławiecka”, radni niezrzeszeni) nie wsłuchała się w postulaty bolesławian i zagłosowała przeciw naszemu projektowi uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. SPP i przekazaniu zagadnienia do konsultacji społecznych (7 “za”, 14 “przeciw”). 

Kategorie:
Małkowski
Facebook Profile photo
http://www.maciejmalkowski.pl

Bolesławiec, to przestrzeń, w której przebywam, pracuję, wypoczywam, z której czerpię natchnienie do życia. Samorządowiec, b. wiceprezydent Bolesławca, założyciel inicjatywy IMPULS LOKALNY (wcześniej Impuls Miasta). Radny miasta Bolesławiec VIII kadencji (wcześniej radny Powiatu IV i V kad.) Kiedy Bóg da i czas pozwoli zapatrzony w nocne niebo okiem również uzbrojonym. Zapraszam na moją stronę www.maciejmalkowski.pl oraz www.impulslokalny.pl

Komentarze do Kto był przeciwny zniesieniu Strefy Płatnego Parkowania i konsultacjom z bolesławianami?

  • Do płatnych stref parkowania to chyba trzeba się przyzwyczaić. Natomiast sposób ich wprowadzenia i przepisy je wprowadzające to zupełnie, co innego. Jak to w tym kraju bywa, do jednego wora wrzucono tych, którzy nie są zameldowani w Bolesławcu, a parkują bo przyjeżdżają raz na jakiś czas np. na zakupy i tych którzy przyjeżdżają codziennie do pracy. Mam dwóch pracowników. Jeden mieszka w Bolesławcu roczny koszt parkowania to 200 złotych. Drugi mieszka w Dobrej, roczny koszt parkowania 2 880 złotych. Nie ma przypadku. Takie regulacje mają ściśle określony cel. Najbliżej leżące Bolesławca Dobra, Kruszyn, Łąka, Łaziska wchłonąć do granic miasta. W Zielonej Górze rządzonej przez przyjaciela Dwoja Imion Prezydenta Bolesławca, miasto zaczyna się 15 km od centrum. Można było wprowadzić SPP elegancko, z poszanowaniem interesów wszystkich zainteresowanych ? Można było ? Jedna gdy ktoś sprawuje urząd od 18 lat, to abstrahuje od punktu odniesienia. Nie ma w języku ludzi cywilizowanych słów dostatecznie obelżywych, aby prawidłowo opisać poczynania rządzących w Bolesławcu. I znowu trzeba będzie sztukować. Meldować się na pobyt czasowy ponad 2 miesiące w Bolesławcu albo spisywać fikcyjne umowy użyczenia pojazdu dla osób zameldowanych w Bolesławcu. „Nie jest godzien sprawowania władzy ten kto tej władzy nadużywa”.

    zbigman 06/07/2021 09:44 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish