maj 16, 2022
794 Wyświetleń
1 0

Spektakl o Krzysztofie Komedzie 27 maja w Teatrze Starym

Napisany przez

Wierzymy, że po realizacji spektaklu w zagłębiu rozchwytywanej na całym świecie bolesławieckiej ceramiki, jej producenci  wykonają limitowaną serię statuetek bądź innych cacek z wizerunkiem Krzysztofa Komedy. To oczywiście życzeniowe myślenie, ale dla nas jako organizatorów trasy teatralnej postać Krzysztofa Komedy zasługuje na ekspozycję i utrwalanie jego wizerunku w każdej z możliwych form artystycznych.

Zanim spotkamy się w Bolesławcu, na zachętę chcemy podzielić się miłymi wspomnieniami z kwietniowych pokazów „Nim Wstanie Dzień”.

Podczas trasy teatralnej sprzyjała nam szczęśliwa siódemka, która pozwoliła na odwiedzenie pięknych miast, zagranie w pasjonujących Instytucjach Kultury, do których należą  Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Sala Koncertowa Radia Wrocław, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury (DOK), Teatr Miejski w Lesznie oraz Żarski Dom Kultury.

Podczas realizacji kwietniowych spektakli, każdy z nich spotkał się z wyjątkowym przyjęciem znakomitych odbiorców. Standardem stały się owacje na stojąco, bisy i pozytywne komentarze na Facebooku.

Patronat medialny nad spektaklem objęła TVP Kultura, zaś Teleexpress wyemitował trailer zapowiadający jubileuszowy spektakl z okazji 91. urodzin Krzysztofa Komedy.

Rozgłosu całemu wydarzeniu nadało Polskie Radio PR I i II, natomiast Radiowa ,,Trójka’’ zaprosiła reżysera spektaklu do nocnej audycji „Trójka Pod Księżycem”.

Słychać było o nas w regionalnych rozgłośniach, m.in. koszalińskiego i wrocławskiego Radia. Pisały o nas „Gazeta Wyborcza” oraz „Gazeta Wrocławska’’.

Kolejnym i bardzo ważnym dla nas zdarzeniem nie mogącym ujść Państwa uwadzestała się zupełnie niezobowiązująca wizyta jednego z najważniejszych dziennikarzy i krytyków muzycznych w Polsce.

Na spektakl do Teatru Miejskiego w Lesznie bilet zakupił bowiem Pan Dionizy Piątkowski – autor kilku tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, m.in. monografii „Czas Komedy”. O obecności tak wybitnej, choć skromnej osoby dowiedzieliśmy się z Facebooka dopiero kilka godzin po spektaklu. Ślad pozostał w naszych sercach, bo jak może być inaczej, skoro tak wybitna postać, którą jest Dionizy Piątkowski podsumował wydarzenie w kilku, jakże ważnych dla nas słowach ,,Niezwykle ciekawy, prawdziwy i przemyślany spektakl. Gratuluję!”.

Teraz przyszedł czas na Bolesławiec. „Nim Wstanie Dzień” – spotkajmy się w Teatrze Starym w Bolesławcu już 27 maja o godz. 19.30

W niezwykły świat twórczości Komedy zabiorą nas:
Michał Kosela – aktor
Krzysztof Witkowski – reżyser spektaklu, gitarzysta basowy
Adam Kawończyk – zali­czany do czo­ło­wych pol­skich trę­ba­czy jaz­zo­wych
Oleg Dyyak – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, akor­de­oni­sta, klar­ne­ci­sta i per­ku­si­sta
Piotr Domagała – gita­rzy­sta jaz­zowy

Więcej informacji o artystach: www.nimwstaniedzien.pl

Bilety można kupić online TUTAJ.

Bilety do naby­cia rów­nież w Bolesławcu: 

Biuro Podróży PERFEKT
ul. Sierpnia 80 nr 7/9 

Orga­ni­za­tor: Ośro­dek Kul­tury i Sztuki we Wro­cła­wiu oraz Fun­da­cja Pro­mo­cji Muzyki i Terapii Green

Spon­sor: Port Lot­ni­czy Wro­cław, który wspiera „Kul­turę wyso­kich lotów”,
Dar­czyńca: Fun­da­cja KGHM Pol­ska Miedź
Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany z budżetu Samo­rządu Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego

Patro­nat medialny: TVP Kul­tura

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia dla Uni­wer­sy­tec­kiego Szpi­tala Kli­nicz­nego im. Jana Miku­li­cza­ – Radec­kiego we Wro­cła­wiu za prze­ka­zane rekwi­zyty, bez któ­rych reali­za­cja spek­ta­klu nie byłaby moż­liwa.

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish