cze 3, 2022
356 Wyświetleń
0 0

Zbigniew Bestecki – spotkanie autorskie

Napisany przez
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy w Bolesławcu oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec zapraszają na promocję książki „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zbarażu 1893-1939r. Jerzy Bestecki Naczelnik Gniazda Sokolego w Zbarażu”.

Jerzy Bestecki był wieloletnim naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zbarażu na obecnych polskich Kresach i uczestnikiem budowy budynku tamtejszej sokolni. O życiu i działalności Jerzego Besteckiego oraz podległego mu towarzystwa opowie Jego wnuk, Zbigniew Bestecki.
Wydarzenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych sportem oraz Kresami, a w szczególności Zbarażem, naszym miastem partnerskim.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej BOK-MCC przy Placu Piłsudskiego 1 w dniu 21.06.2022r. o godzinie 17:00.

Kategorie:
kultura
http://www.mbp.boleslawiec.pl

Biblioteka powstała 27 listopada 1945 roku jako pierwsza placówka biblioteczna w Bolesławcu i trzecia z kolei na Dolnym Śląsku. W 1995 roku - z okazji jubileuszu 50-lecia - otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida. Poprzednią siedzibę, w budynku przy ul. Sądowej 8, zajmowała od roku 1993. Jedyna filia w obrębie miasta znajduje się przy ulicy Staroszkolnej. W roku 2018 Biblioteka uległa zmianom organizacyjnym. Dzięki władzom miasta i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biblioteka otrzymała nową siedzibę. Od 15 października 2018 r., już jako Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, mieści się przy ul. Bartosza Głowackiego 5.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish