lut 20, 2024
665 Wyświetleń
7 0

Pięć milionów złotych – 61 139 darczyńców – wielkie wsparcie od lat!

Napisany przez

Jedenastoletni Wojtek Zakrzewski z Bolesławca ma zespół genetyczny i wadę serca. Potrzebuje m.in. terapii sensorycznej, która efektywnie wspiera jego rehabilitację. Co roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka do jego rodziców trafia około 6000 złotych na ten cel.

– Cieszę się z tej pomocy, dla nas jest to duże odciążenie i wsparcie terapii syna – mówi mama chłopca, Katarzyna Zakrzewska. – Wspaniale, że są ludzie tworzący takie stowarzyszenie i wspierający potrzebujących, dziękuję za tę pomoc.

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka już w 2004 roku uzyskało status  organizacji pożytku publicznego, co uprawniało je do gromadzenia jednoprocentowych, a od 2023 roku połtoraprocentowych, odpisów od podatków.

–  W latach 2004 – 2023 swój odpis podatkowy Stowarzyszeniu przekazało 61 139 podatników. W większości z nich to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale ok. 30 procent stanowili podatnicy z terenu całego kraju – mówi sekretarz towarzyszenia, Edmund Maliński– Łącznie w latach 2004 – 2023 z tego tytułu zebrano 4 677 554,06 zł. Oprócz tego w tym okresie Stowarzyszenie zebrało 419.090,27 zł z tytułu innych wpłat – głównie na działalność charytatywną.

Pieniądze zgromadzone dla poszczególnych osób lub organizacji i instytucji przekazywane są im w stu procentach. Stowarzyszeni nie pobiera od beneficjentów żadnych opłat, czy prowizji, co jest dość rzadką praktyką.

W latach 2004 – 2023 Stowarzyszenie przekazało:

  • w ramach działalności charytatywnej 2 887 001,25 zł jako pomoc dla 135 osób (głównie na leczenie i rehabilitację – w większości przypadków pomoc udzielana wielokrotnie),
  • w ramach wsparcia działalności 85 instytucji i organizacji (ochotnicze straże pożarne, Muzeum Ceramiki, kluby sportowe, szkoły, parafie, „Klekusiowo”, szpitale, zespoły artystyczne, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych itd.) – łącznie 1.682.964,10 zł.

– Ludzie mają naprawdę dobre serca i chcą pomagać, a my od lat dajemy im taką możliwość. Nasze rozliczenia są przejrzyste i wiarygodne, to budzi ufność – mówi prezes Ziemi Bolesławieckiej, Jan Cołokidzi. – Dziękujemy im bardzo za to zaufanie. Rok 2023 był dla Stowarzyszenia rekordowy, zgromadziliśmy aż 641 570,50 zł  przekazanych przez 3 270 podatników. Z tytułu innych wpłat Stowarzyszenie zgromadziło w 2023 r. roku 7 046,66 zł. 

W minionym roku Stowarzyszenie przekazało:

  • w ramach działalności charytatywnej 185 531,69 zł dla 34 osób (głównie na leczenie i rehabilitację – w większości przypadków udzielana wielokrotnie),
  • w ramach wsparcia działalności 32 instytucji i organizacji (ochotnicze straże pożarne, Muzeum Ceramiki, kluby sportowe, szkoły, parafie, „Klekusiowo”, szpitale, zespoły artystyczne, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych idę.) łącznie 216.085,11 zł.

Pozostałe środki będą przekazywane po wpłynięciu wniosków od osób (organizacji, instytucji) dla których zostały zgromadzone.

Informacje o pomocy stowarzyszenia, jego sprawozdania i uchwały można znaleźć na stronie ziemiaboleslawiecka.

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish