mar 9, 2016
2370 Wyświetleń
5 3

Gniazdo leniwych konformistów

Napisany przez

Za nami 100-u dniówki w szkołach, 100 dni rządu, Trybunał właśnie prześwietlił konstytucję, a przed gimnazjalistkami i ich rodzicami 100 dni na wybór nowej szkoły, więc niczym prof. Rzepliński postanowiłem prześwietlić konstytucje czyli statuty szkół średnich. Wydawałoby się, że nic ciekawego nie znajdzie się w takim typowym dokumencie, od lat powielanym w tysiącach placówek oświatowych, jednym słowem kompletna nuda. Jednak znalazł się rodzynek, efekt przemyśleń i wakacyjnej pracy ciała pedagogicznego, które w dniu 28 sierpnia 2015r uchwaliło zmiany w swej „konstytucji”, warto więc przybliżyć to dzieło. Nie znajdziemy w nim dość istotnego przypomnienia, wynikającego z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, o uzyskaniu przez nauczycieli statusu funkcjonariusza publicznego, co zapewnia odpowiednią ochronę ukształtowaną na zasadach określonych przepisami Kodeksu Karnego. Pedagodzy tej placówki postanowili wystąpić w roli średniowiecznych biczowników, nakładając dobrowolnie na swe barki aż 43 podpunkty obowiązkowych zadań, gdy typowo szkoły umieszczają kilkanaście ogólnikowych zapisów. Warto zapoznać się z tym artykułem 107 statutu, a zwłaszcza podpunktem

27) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Piękne idee, uchwalone w gorącym okresie narastania problemu fali emigrantów zalewających Unię Europejską, rodzice mogą rozważać dalekosiężne skutki takiego oddziaływania na ich pociechy, pozostańmy przy prozie życia. Szczytne ideały rewolucji francuskiej

art.122 każdy uczeń Liceum ma równe prawa i obowiązki

poprzedzone są wykluczeniami równości

art. 119 uczniowie klas trzecich są zwolnieni z dodatkowych prac na rzecz Liceum oraz pracy w samorządzie uczniowskim

Trudno powiedzieć, czy zastanawiano się nad wymową zestawienia tych dwóch artykułów, choć należałoby przyjąć że nikt nie przeczytał uważnie i ze zrozumieniem uchwalonych w statucie treści.

art.125 W przypadku nieprzestrzegania praw określonych w art. 90 uczeń ma prawo składania skargi do wychowawcy klasy, a jeżeli skarga dotyczy wychowawcy klasy – do dyrektora Liceum

Przy czym przywołany art. 90 omawia „Zasady organizacji nauczania indywidualnego”, więc tak na dobrą sprawę uczeń pozbawiony został tego prawa. Cóż, można powiedzieć, drobna wpadka i błąd edytorski, jednak  tak poważne kwestie jak skreślenie z listy uczniów, opisane w art. 132 odwołującym się do art. 99 pkt 5, podczas gdy ten artykuł liczy sobie jedynie 3 podpunkty nie związane z omawianą materią,  podobnie jak odwołanie od kary do dyrektora czy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z art. 133 przywołuje art. 99 pkt 1 wyliczający „zespoły pracujące w szkole”. Przytoczone przykłady zapisów statutowych dowodzą ograniczenia praw ucznia i nie ma znaczenia sposób ich powstania.

Powyższe nagromadzenie ewidentnych błędów zdaje się świadczyć, iż nikt z podnoszących w głosowaniu rękę nie przeczytał uważnie tak ważnego dokumentu regulującego pracę szkoły. Jak więc absolwent tej placówki ma posiąść nawyk zwracania w przyszłości uwagi na wszelkie paragrafy pisane najmniejszą czcionką w umowach zawieranych z bankiem, operatorem telefonii, ubezpieczenia, skoro jego pedagodzy nie posiedli tej sztuki?  W tej sytuacji wypada przywołać art. 60 ust. 3 u.s.o.

Kurator oświaty[…] może uchylić statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.

i być może zainteresować organ nadzorczy wytworem myśli kierownictwa tej bolesławieckiej szkoły średniej.

 

Kategorie:
blogi

Komentarze do Gniazdo leniwych konformistów

 • „27) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”

  To coś złego?

  Bernard Łętowski 11/03/2016 09:35 Odpowiedz
  • Trzeba to pogodzić z
   „26) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny”
   Pamiętając niedawne zdarzenia z np. Marszem Niepodległości może być ciężko pogodzić te warunki. A jak się Panu podoba to
   „30) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w przypadkach, gdy … lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;”
   Do „psychuszki” za wybitne uzdolnienia? Albo zapisane zadanie dla nauczycieli kształcenia uczniów „w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka” podczas gdy dyrektorowi przyznano prawo do zwalniania nauczycieli na podstawie dokonanej przez niego „oceny postawy moralnej” (art.104 pkt 3)? Strach pomyśleć, co się będzie dziać gdy dyrektorem będzie „katol od Rydzyka nie cierpiący różowego koloru”. Takich uprawnień do zwalniania nie przewidują odpowiednie przepisy (Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy), grono pedagogiczne tej placówki godzi się na możliwość stosowania takich praktyk. Czy mam podać inne równie kontrowersyjne przykłady, zastępując to tytułowe gniazdo? Nie chciało się przeczytać, pomyśleć, spieszno było do wykorzystania końcówki wakacji?

   andrzej 11/03/2016 15:26 Odpowiedz
   • Czyli „kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów” jest dla pana trudne do pogodzenia z dbaniem „o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”???
    Ciekawe…

    No ale jeśli pomoc psychologiczno-pedagogiczna kojarzy się panu z „psychuszką” to ja nie mam pytań : )

    Bernard Łętowski 11/03/2016 16:12 Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish