wrz 24, 2013
2512 Wyświetleń
1 0

Sakowski, poszukaj se w BIP-ie…

Napisany przez

Wracamy do naszego cyklu Protocool prezentującego ciekawostki z posiedzeń naszych radnych. Tym razem zapraszamy na sesję z 26 czerwca 2013 roku, kiedy to radny Mirosław Sakowski chciał się dowiedzieć czegoś o nagrodach i wynagrodzeniach dla prezesów miejskich spółek, a od przewodniczącego rady, Józefa Pokładka dowiedział się, że jak chce wiedzieć, to niech sobie poszuka.

Oto fragment protokołu:

Radny Mirosław Sakowski poruszył kwestię nagród specjalnych dla prezesów spółek miejskich. Zapytał o ich wysokości oraz kryteria przyznania.

Odpowiadając na pytanie radnego, I Z-ca Prezydenta Miasta Iwona Mandżuk-Dudek poinformowała, że kryteria przyznania nagród specjalnych określone są w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Są to m.in. zwiększenie zysku, zmniejszenie straty oraz efektywne wykonywanie zadań. Dodała, że kwota nagrody nie może przekroczyć trzykrotności średniego wynagrodzenia prezesa. Nagroda w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia przyznawana jest w przypadku pozyskania przez prezesa środków unijnych. Na ogół nagroda specjalna równa się wysokości jednego wynagrodzenia.

Radny Mirosław Sakowski poprosił o podanie kwot wynagrodzenia poszczególnych prezesów.

I Z-ca Prezydenta Miasta Iwona Mandżuk-Dudek poinformowała, że nie jest w stanie podać tych kwot, bowiem każdy z prezesów ma inne wynagrodzenie.

W związku z powyższym radny poprosił, aby kwoty wynagrodzeń przedstawić w sprawach różnych.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek poinformował, że dane te są podane w oświadczeniach majątkowych, które są dostępne w BIP-ie.

I Z-ca Prezydenta Miasta Iwona Mandżuk-Dudek zwróciła się do radnego z prośbą, aby złożył w tej sprawie interpelację, na którą otrzyma odpowiedź na piśmie.

Radny Mirosław Sakowski stwierdził, że zadał pytanie w czasie sesji i chciałby na nie otrzymać odpowiedź także w czasie sesji. Jeżeli to nie jest możliwe w tym punkcie, może to być w sprawach różnych.

Przewodniczący Rady Miasta oznajmił, że Rada przyjęła informacje do wiadomości.

Mimo zachęty ze strony radnego Pokładka do samodzielnego poszukiwania informacji, radny Sakowski pod koniec sesji  informację otrzymał, choć niepełną, bo nie dostał wysokości wynagrodzeń prezesów. Oto zapis z protokołu:

​W dalszej części obrad I Z-ca Prezydenta Miasta Iwona Mandżuk-Dudek powróciła do kwestii nagród dla prezesów spółek miejskich. Poinformowała, że zasady przyznawania nagród uregulowane są w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Nagrody dla prezesów to nie są nagrody specjalne, jak to określił radny, lecz są to nagrody roczne, tak jak „trzynastki.” O nagrodę zawsze wnioskuje Rada Nadzorcza i tylko na jej umotywowany wniosek Zgromadzenie Wspólników przyznaje taką nagrodę. Następnie I Z-ca Prezydenta Miasta przedstawiła kwoty nagród dla poszczególnych prezesów: MZGK – 12.900 zł, MZK – 10.700 zł, TBS – 9.050 zł, ZEC – 10.500 zł, MZRL – 7.500 zł, KPSR bez nagrody i BFPK bez nagrody, ponieważ jego prezes pracuje bez wynagrodzenia.

Kategorie:
Protocool
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish