lis 16, 2016
2349 Wyświetleń
5 0

Instrukcja dla pracowników samorządowych oraz petentów przebywających w okolicy budynków starostwa

Napisany przez

W związku z tym, że kawki często zasiedlają budynki i tereny miejskie postanowiliśmy przygotować instrukcję dla osób mogących spotkać te ciekawe ptaki w swoim otoczeniu. Poniższy tekst to jedynie wyciąg z obszernej informacji o kawce, czyli Corvus monedula. 

Kawka:

– siedlisko

Kawka żeruje głównie w miastach na trawnikach, w parkach, a także na otaczających terenach rolniczych. Poza terenami zurbanizowanymi zasiedla aleje drzew, parki, czasami obrzeża lasów, kamieniołomów i kamienistych zboczy skalnych.

– znaczenie terenów zurbanizowanych dla utrzymania gatunku

Prawie cała populacja kawek w Polsce zasiedla tereny zurbanizowane. Kluczowym czynnikiem w przetrwaniu tego gatunku jest więc pozostawienie możliwości gnieżdżenia się kawek w budynkach lub instalowanie budek lęgowych w niszach elewacji budynków.

– terminy przylotu i odlotu

Część kawek zimuje w Polsce, a część odlatuje do Europy Zachodniej w połowie października. Ptaki powracają w połowie marca.

 

– miejsca zasiedlane w budynkach

Na gniazdo wybiera większe nisze w elewacji budynku, strychy, stropodachy oraz wnętrza kominów.

– gniazda

Gniazdo zbudowane jest z dużej ilości drobnych patyków poprzetykanych szmatami, papierem. Gniazdo ma luźną konstrukcję.

– pokarm

Kawka jest ptakiem wszystkożernym. Duży udział w jej diecie stanowią dżdżownice i stawonogi, a w miastach różnego rodzaju odpadki spożywcze. Na terenach rolniczych wzrasta udział ziaren zbóż.

– jak poznać, że budynek jest zasiedlony przez gatunek

Kawki przebywają często na skraju dachu zasiedlonego budynku. Na początku sezonu lęgowego, gdy wybierają miejsce na gniazdo, często walczą ze sobą. Potem intensywnie noszą materiał na gniazdo. W tym czasie można łatwiej zlokalizować miejsca gdzie znajdują się gniazda. Po tym okresie kawki zachowują się skrycie. Dopiero gdy karmią pisklęta widzimy je częściej. Największą aktywność w tym okresie zauważymy w dniach gdy pisklęta opuszczają gniazda, wtedy znowu kawki wykazują dużą aktywność głosową i często odwiedzają miejsce gdzie jest gniazdo.

– uciążliwości ze strony gatunku i jakim zapobiegać

Kawka nie jest gatunkiem uciążliwym dla mieszkańców budynku. Okresy dużej aktywności głosowej są dość krótkie.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

FOTO: By Corvus_monedula_-Netherlands-8.jpg: joost j. bakker from ijmuiden, the netherlandsderivative work: Snowmanradio (talk) – originally posted to Flickr at Corvus monedula – Jackdaw and uploaded to commons at Corvus_monedula_-Netherlands-8.jpg, CC BY 2.0, h

Kategorie:
poradnik
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish